Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dubniuk, S.N.
dc.contributor.author Anokhin, R.A.
dc.contributor.author Dyachenko, A.F.
dc.contributor.author Коbets, А.P.
dc.contributor.author Kravchenko, A.I.
dc.contributor.author Manuilenko, O.V
dc.contributor.author Pavlii, К.V.
dc.contributor.author Reshetnikov, V.N.
dc.contributor.author Shevchenko, A.S.
dc.contributor.author Soshenkо, V.A.
dc.contributor.author Tishkin, S.S.
dc.contributor.author Zajtsev, B.V.
dc.contributor.author Zhuravlyov, A.V.
dc.contributor.author Zhuravlyov, V.G.
dc.date.accessioned 2019-02-14T14:13:34Z
dc.date.available 2019-02-14T14:13:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Radiation complex on the basis of helium ions linac / S.N. Dubniuk, R.A. Anokhin, A.F. Dyachenko, А.P. Коbets, A.I. Kravchenko, O.V. Manuilenko, К.V. Pavlii, V.N. Reshetnikov, A.S. Shevchenko, V.A. Soshenkо, S.S. Tishkin, B.V. Zajtsev, A.V. Zhuravlyov, V.G. Zhuravlyov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 46-51. — Бібліогр.: 29 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17.w, 29.27.Bd
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147337
dc.description.abstract The numerical simulation results and experimental investigation of helium ions linear accelerator with output energy 4 MeV and focusing by an RF field are presented. The variant of alternating-phase focusing with a step change in the synchronous phase and increasing amplitude of the RF field in accelerating gaps in the grouping section of the accelerating-focusing tract of the accelerator is used to ensure the radial-phase stability of the accelerated beam. The methods for increasing the accelerated ion beam current, as well as the beam current density on the target, are considered. uk_UA
dc.description.abstract Представлено результати чисельного та експериментального дослідження лінійного прискорювача іонів гелію з вихідною енергією 4 МеВ і фокусуванням ВЧ-полем. Для забезпечення радіально-фазової стійкості прискореного пучка використано варіант змінно-фазового фокусування з покроковою зміною синхронної фази і наростаючою амплітудою ВЧ-поля в прискорюючих зазорах на групуючій ділянці прискорюючофокусуючого тракту прискорювача. Розглянуто способи збільшення струму прискореного пучка іонів, а також щільності струму пучка на мішені. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты численного моделирования и экспериментального исследования линейного ускорителя ионов гелия с выходной энергией 4 МэВ c фокусировкой ВЧ-полем. Для обеспечения радиальнофазовой устойчивости ускоряемого пучка использован вариант переменно-фазовой фокусировки с шаговым изменением синхронной фазы и нарастающей амплитудой ВЧ-поля в ускоряющих зазорах на группирующем участке ускоряюще-фокусирующего тракта ускорителя. Рассмотрены способы увеличения тока ускоряемого пучка ионов, а также плотности тока пучка на мишени. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Нерелятивистская электроника uk_UA
dc.title Radiation complex on the basis of helium ions linac uk_UA
dc.title.alternative Радіаційний комплекс на базі лінійного прискорювача іонів гелію uk_UA
dc.title.alternative Радиационный комплекс на базе линейного ускорителя ионов гелия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис