Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Accelerating structure with combined radio-frequency focusing for acceleration of heavy ions A/q ≤ 20 to energy 1 MeV/u

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tishkin, S.S.
dc.contributor.author Dyachenko, A.F.
dc.contributor.author Zaitsev, B.V.
dc.contributor.author Коbets, А.P.
dc.contributor.author Pavlii, К.V.
dc.date.accessioned 2019-02-13T19:37:48Z
dc.date.available 2019-02-13T19:37:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Accelerating structure with combined radio-frequency focusing for acceleration of heavy ions A/q ≤ 20 to energy 1 MeV/u / S.S. Tishkin, A.F. Dyachenko, B.V. Zaitsev, А.P. Коbets, К.V. Pavlii // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 8-11. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17.w, 29.27.Bd
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147232
dc.description.abstract A general arrangement of initial part for multicharged ion linac (MILAC) with two-segment accelerating structure has been developed. The first segment, an interdigital H-type (IH) accelerating structure with radio-frequency quadrupole (RFQ) focusing provides ion acceleration from 6 up to 100 keV/u with high capture efficiency of injected ions. The second segment consisting of IH accelerating structure based on a combination of alternating phase and quadrupole radio-frequency focusing (CRFF) delivers radial-phase stability to ion acceleration from 100 up to 975 keV/u. uk_UA
dc.description.abstract Розроблено загальну схему початкової частини лінійного прискорювача багатозарядних іонів (ЛПБЗІ), прискорююча структура якого складається з двох ділянок. На першій ділянці прискорення іонів від (6 до 100 кеВ/нукл.) високе захоплення в процес прискорення інжектованих іонів забезпечить зустрічно-штирьова (IH) прискорююча структура з просторово однорідним квадрупольним фокусуванням (ПОКФ), на другій ділянці (від 100 до 975 кеВ/нукл.) радіально-фазова стійкість іонів досягається за допомогою IHприскорюючої структури на основі комбінації змінно-фазового та квадрупольного високочастотного фокусувань (КВЧФ). uk_UA
dc.description.abstract Разработана общая схема начальной части линейного ускорителя многозарядных ионов (ЛУМЗИ), ускоряющая структура которой состоит из двух участков. На первом участке ускорения ионов (от 6 до 100 кэВ/нукл.) высокий захват в процесс ускорения инжектированных ионов обеспечит встречно-штыревая (IH) ускоряющая структура с пространственно однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ), на втором участке (от 100 до 975 кэВ/нукл.) радиально-фазовая устойчивость ионов достигается c помощью IHускоряющей структуры на основе комбинации переменно-фазовой и квадрупольной высокочастотной фокусировок (КВЧФ). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title Accelerating structure with combined radio-frequency focusing for acceleration of heavy ions A/q ≤ 20 to energy 1 MeV/u uk_UA
dc.title.alternative Ускоряющая структура с комбинированной высокочастотной фокусировкой для ускорения тяжелых ионов С A/q ≤ 20 до энергии 1 МэВ/нукл. uk_UA
dc.title.alternative Прискорююча структура з комбінованим високочастотним фокусуванням для прискорення важких іонів з A/q ≤ 20 до енергії 1 МеВ/нукл uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис