Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горак, І.Р.
dc.contributor.author Пасічник, Г.В.
dc.contributor.author Геращенко, Д.С.
dc.contributor.author Кнопфова, Л.
dc.contributor.author Борсіг, Л.
dc.contributor.author Дробот, Л.Б.
dc.date.accessioned 2019-01-31T11:35:35Z
dc.date.available 2019-01-31T11:35:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1 / І.Р. Горак, Г.В. Пасічник, Д.С. Геращенко, Л. Кнопфова, Л. Борсіг, Л.Б. Дробот // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 12. — С. 101-109. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.12.101
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145828
dc.description.abstract На моделі клітин аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1 зі стабільною надекспресією та пригніченою експресією адаптерного протеїну Ruk/CIN85 оцінено його внесок до ступеня прояву основних ознак ракових стовбурових клітин (CSCs). Встановлено, що рівень експресії факторів репрограмування Klf4, Pou5f1/Oct4 та Nanog, а також поверхневих маркерів CSCs молочної залози Cd44 і Cd24 залежали від рівня експресії Ruk/CIN85: підвищувалися у разі up-регулювання й знижувалися у випадку down-регулювання цього адаптерного протеїну. Показано, що особливості змін транскриптому в субклонах 4Т1 з різним рівнем експресії Ruk/CIN85 корелювали з їх здатністю до формування мамосфер. uk_UA
dc.description.abstract На модели клеток аденокарциномы молочной железы мыши линии 4Т1 со стабильной сверхэкспрессией и подавленной экспрессией адаптерного белка Ruk/CIN85 проведена оценка его вклада в степень проявления основных признаков раковых стволовых клеток (CSCs). Установлено, что уровень экспрессии факторов репрограммирования Klf4, Pou5f1/Oct4 и Nanog, а также поверхностных маркеров CSCs молочной железы Cd44 и Cd24 зависели от уровня экспрессии Ruk/CIN85: повышались при up-регулировании и снижались при down-регулировании адаптерного белка. Показано, что особенности изменений транскриптома в субклонах 4Т1 с различным уровнем экспрессии Ruk/CIN85 коррелировали с их способностью к формированию маммосфер. uk_UA
dc.description.abstract Using mouse breast adenocarcinoma 4T1 cells with stable overexpression or knockdown of adaptor protein Ruk/ CIN85, its contribution to the manifestation of cancer stem cells features was estimated. It was demonstrated that the expression levels of reprogramming factors Klf4, Pou5f1/Oct4 and Nanog, as well as CSCs surface markers Cd44 and Cd24, depended on Ruk/CIN85 expression level: increased in the case of up-regulation and decreased in the case of down-regulation. It was found that the transcriptome patterns in 4T1 subclones with different expression levels of Ruk/CIN85 correlated with their ability to form mammospheres. uk_UA
dc.description.sponsorship Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф83, Національної наукової фундації Швейцарії в рамках наукової кооперації між Східною Європою та Швейцарією SCOPES, № IZ73ZO, та Українського науково-технологічного центру. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 модулює прояв ознак ракових стовбурових клітин (CSCs) у клітинах аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1 uk_UA
dc.title.alternative Адаптерный белок Ruk/CIN85 модулирует проявление признаков раковых стволовых клеток (CSCs) в клетках аденокарциномы молочной железы мыши линии 4Т1 uk_UA
dc.title.alternative Adaptor protein Ruk/CIN85 modulates manifestation of cancer stem cells (CSCs) features in mouse breast adenocarcinoma 4T1 cells uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.112+577.218+616-006.66


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис