Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек с локальными несовершенствами при внешнем давлении

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семенюк, Н.П.
dc.contributor.author Трач, В.М.
dc.date.accessioned 2019-01-16T18:32:58Z
dc.date.available 2019-01-16T18:32:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек с локальными несовершенствами при внешнем давлении / Н.П. Семенюк, В.М. Трач // Прикладная механика. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 79-92. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145151
dc.description.abstract Запропоновано підхід до розв’язання задачі про нелінійне деформування ортотропних циліндричних оболонок, на поверхні яких є прогин, обмежений відрізками координатних ліній. Використовуються рівняння теорії оболонок Тимошенка – Міндліна, співвідношення асимптотичного методу Біскова – Хатчинсона, методу неперервного продовження для розв’язку нелінійних алгебраїчних рівнянь. При розрахунку критичних навантажень і траєкторії деформування визначається кількість взаємодіючих мод, яка достатня для отримання задовільного за точністю результату. Наведено приклади розрахунку композитних оболонок с додатними та від’ємними амплітудами початкових прогинів. uk_UA
dc.description.abstract An approach to solving the problem on nonlinear deformation of orthotropic cylindrical shells is proposed. It is assumed that the surface of shell has a local deflection restricted by segments of coordinate lines. The equations of the Timoshenko-Mindlin shell theory, relationships of the Byskov-Hatchinson asymptotic method, continuum extension method are used in the process of solving the nonlinear algebraic equations. While the critical loads and trajectories of deformation are evaluated, the number of interacting modes is determined that is sufficient for the satisfactory by exactness result. The examples of analysis of composite shells with positive and negative amplitudes of initial local deflections are shown. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title Устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек с локальными несовершенствами при внешнем давлении uk_UA
dc.title.alternative Stability and Post-Buckling Behavior of Composite Cylindrical Shells with Local Imperfections under External Pressure uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис