Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аперіодичний процес в нелінійному колі з електролізером осадження металу постійним струмом

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бондар, О.І.
dc.date.accessioned 2018-11-08T16:32:41Z
dc.date.available 2018-11-08T16:32:41Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Аперіодичний процес в нелінійному колі з електролізером осадження металу постійним струмом / О.І. Бондар // Електротехніка і електромеханіка. — 2003. — № 3. — С. 12-16. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2074-272X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143640
dc.description.abstract В статті отримано аналітичну залежність катодної поляризації процесу осадження від параметрів схеми заміщення електролізера для нанесення металевих покриттів методом перетворення змінних. Результати розрахунків кола з електролізером нікельовання перевірено за допомогою чисельного методу. uk_UA
dc.description.abstract В статье получена аналитическая зависимость катодной поляризации процесса осаждения от параметров схемы замещение электролизера для нанесения металлических покрытий методом преобразования переменных. Результаты расчетов цепи с электролизером никелирования проверены с помощью численного метода. uk_UA
dc.description.abstract In the article the analytical relation of cathode polarisation of a precipitation process to parameters of equivalent circuit of an electrolytic furnace for platting deposition by the method of variables’ conversion is obtained. The calculation of the circuit with electrolytic furnace of a nickel plating are checked with the numerical method help. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут технічних проблем магнетизму НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Електротехніка і електромеханіка
dc.subject Електричні машини та апарати uk_UA
dc.title Аперіодичний процес в нелінійному колі з електролізером осадження металу постійним струмом uk_UA
dc.title.alternative Aperiodic process in a nonlinear circuit with an electrolytic furnace for metal depositing by direct current uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.3. 011.72


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис