Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Таврический медико-биологический вестник за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Таврический медико-биологический вестник за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Кравченко, І.М.; Ситар, Л.Л.; Кравченко, В.І.; Дикуха, С.О.; Третяк, О.А.; Захарова, В.П.; Пантась, О.В.; Дуплякіна, В.Е.; Ларіонова, О.Б.; Чумак, О.С.; Книшов, Г.В. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  На основании собственного опыта отработана тактика лечения разнообразных вариантов течения болезни двустворчатого аортального клапана. Выполнен анализ результатов хирургического лечения каждого из вариантов течения болезни.
 • Shepitko, V.I.; Shepitko, K.V.; Yeroshenko, G.A.; Bilash, S.M. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Запропонований нами спосіб використовується для виявлення та оцінки кількості, розмірів, локалізації та ступеня враження ендокриноцитів в слизовій оболонкамиці шлунково-кишкового тракту при запальних процесах. Спосіб ...
 • Ефетов, К.А.; Горбунов, О.Г.; Ручко, П.В. (Таврический медико-биологический вестник, 2012)
  У статті для Криму та всієї України наводиться Bembecia uroceriformis (Lepidoptera: Sesiidae).
 • Zhuravlova, Y.P.; Vovk, Y.N. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Метою дослідження було встановлення біомеханічних властивостей серпу великого мозку. У статті наведені дані про дослідження таких біомеханічних властивостей серпа великого мозку як розтяжність та межа міцності. Дослідження ...
 • Бисюк, Ю.А.; Белоглазов, В.А.; Дубовой, А.И. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Вивчено поліморфізм гену рецептора CD14 (C159T) у 331 хворих на БА і 285 практично здорових осіб Криму. Для аналізу поліморфізму гену CD14 (C159T) був використаний метод алель-специфічної полімеразної ланцюгової реакції ...
 • Hachina, T. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Стаття містить огляд даних, наявних в літературі, про локалізацію і морфології судинного і лімфатичного русла, рефлексогенних зон аорти і результати власного макроскопічного, мезоскопічного і мікроскопічного дослідження ...
 • Kriventsov, M.A. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  В даній оглядовій статті представлені деякі аспекти анатомії і фізіології спинномозкової рідини, пов’язані з її регулюючою роллю в організмі з врахуванням останніх наукових досліджень. У статті викладені основні дані про ...
 • Timoshenko, О.V. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  У больных пылевым бронхитом и пневмокониозом, находящихся на восстановительном лечении в условиях специализированных пульмонологических санаториев Южного берега Крыма, проведён анализ динамики ОФВ1, и установлено, что ...
 • Korchagina, E.O. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  С помощью радионуклидного метода (сцинтиграфия лёгких) обследован 121 больной с саркоидозом органов дыхания. Все пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 62 впервые выявленных больных саркоидозом органов ...
 • Mindrul, M.A. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  У больных гнойно-деструктивными формами ХНЗЛ изучен системный уровни IL-8 и активной формы TGF-β1 и установлено, что постоянным лабораторным признаком течения этой группы заболеваний у лиц мужского пола является их ...
 • Zubachyk, V.M.; Iskiv, M.O.; Gan, I.V.; Yashchenko, A.M. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Експериментально на білих щурах встановлено, що препарати на основі синтетичних полімерів: органічного кремнію (силікін), поліамідного гелю (акваліфт), диметиламінометанолу (ДМАЕ) при внутрішньослизовому введенні у дозі ...
 • Chachoua, I.; Konoshenko, S.V.; Kazakova, V.V. (Таврический медико-биологический вестник, 2010)
  Показано, що в еритроцитах хворих на ішемічну хворобу серця зростає вміст магнію і малоного диальдегіду. Разом iз цим, в еритроцитах підвищується активність антиоксидантних ферментів: каталази та глутатіонредуктази. Отримані ...
 • Сімрок, В.В.; Корява, Т.Ф. (Таврический медико-биологический вестник, 2012)
  На основании проведенного исследования установлено, что морфометаболические нарушения в плаценте коррелируют с нарушениями антенатальних показателей состояния плода. Использование L-аргинина у беременных с преэклампсией ...
 • Filonenko, T.G; Davydova, A.A; Babushkina, E.Y.; Nechiporenko, G.V. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Для оцінки стану сперматогенезу досліджували 21 біопт яєчка у чоловіків 26-40 років з діагнозом обструктивна азооспермія. Результати дослідження дозволили виділити 3 гістологічні групи, основним критерієм якої є різного ...
 • Pishak, V.P.; Riznichuk, M.O. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  Метою роботи було вивчення епідеміологічних показників множинних аномалій в новонароджених та плодів Чернівецької області. Матеріалом для даного дослідження слугували новонароджені та плоди із множинними вадами, матері ...
 • Obuhova, N.V. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  У хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), які перенесли туберкульоз (ТВС) легень, вивчені регіонарний (в індукованому мокротинні) рівень остеопротегерину, а також остеопротегерин–опосередкована ...
 • Sukhareva, I.A. (Таврический медико-биологический вестник, 2009)
  У статті розглядаються питання особливостей управління системою охорони здоров’я в Японії. Подано структуру, основні функції й завдання підрозділів Міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення, що ...
 • Bilash, S.M.; Shepitko, V.I.; Yeroshenko, H.A.; Lysachenko, O.D.; Shepitko, K.V. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  В роботі вивчена реакція екзокриноцитів кардіальних залоз шлунка при введені препарату «Платекс- плацентарний» на тлі змодельованого гострого гастриту. Встановлено, що дія препарату «Платекс- плацентарний» на тлі гострого ...
 • Pankevych, L.V.; Yashchenko, A.M.; Smolkova, O.V. (Таврический медико-биологический вестник, 2013)
  З використанням лектинів PNA, SBA, дослідити вуглеводні детермінанти βDGal, NАcDGal у складі структурних компонентів печінки на тлі експериментального стрептозотоцин — індукованого діабету, провести порівняльний аналіз з ...
 • Hryvenko, S.H.; Hryvenko, I.S. (Таврический медико-биологический вестник, 2010)
  Экспериментально обосновано применение шовных материалов на основе полигликолидов в качестве биогенного стимулятора формирования микроциркуляторного русла. Это свойство полигликолидов может найти применение в клинической ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис