Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стратегічні орієнтири конкурентоспроможної освіти України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Харазішвілі, Ю.М.
dc.date.accessioned 2018-08-31T10:09:24Z
dc.date.available 2018-08-31T10:09:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Стратегічні орієнтири конкурентоспроможної освіти України / Ю.М. Харазішвілі // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К: ІЕП НАНУ, 2017. — С. 39-52. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141359
dc.description.abstract Здійснено ідентифікацію рівня освіти за ресурсними індикаторами згідно із сучасною методологією інтегрального оцінювання з динамічними ваговими коефіцієнтами та науковим обґрунтуванням вектора порогових значень із використанням методу t-критерію. Визначено головні загрози та вагомість їх впливу на рівень освіти. Розроблено стратегічні сценарії сталого розвитку освіти до 2025 р. за допомогою адаптивних методів регулювання для моніторингу та визначення ефективності макроекономічної політики. uk_UA
dc.description.abstract Проведена идентификация уровня образования по ресурсным индикаторами согласно современной методологии интегральной оценки с динамическими весовыми коэффициентами и научным обоснованием вектора пороговых значений с использованием метода t-критерия. Определены главные угрозы и важность их влияния на уровень образования. Разработаны стратегические сценарии устойчивого развития образования до 2025 г. с помощью адаптивных методов регулирования для мониторинга и определения эффективности макроэкономической политики. uk_UA
dc.description.abstract Identification of the level of education by resource indicators was carried out in accordance with the modern methodology of integral estimation with dynamic weight coefficients and scientific justification of the threshold value vector by the "t-test" method. The main threats and the importance of their impact on the level of education are identified. Strategic scenarios for the sustainable development of education up to 2025 have been developed with the help of adaptive regulatory methods for monitoring and determining the effectiveness of macroeconomic policies. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Стратегічні орієнтири конкурентоспроможної освіти України uk_UA
dc.title.alternative Стратегические ориентиры конкурентоспособного образования Украины uk_UA
dc.title.alternative Strategic guidelines of competitive education in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис