Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Пружне еліпсоїдальне теплопровідне включення у тілі за дії теплового потоку на безмежності

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Стадник, М.М.
dc.date.accessioned 2018-06-19T18:45:26Z
dc.date.available 2018-06-19T18:45:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Пружне еліпсоїдальне теплопровідне включення у тілі за дії теплового потоку на безмежності / М.М. Стадник // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2011. — Т. 47, № 3. — С. 16-23. — Бібліогр.: 6 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/139045
dc.description.abstract Одержано точний аналітичний розв’язок системи чотирьох сингулярних інтегродиференціальних рівнянь, до якої зведена тривимірна термопружна задача для тіла з теплопровідним пружним еліпсоїдальним включенням. Вважали, що на безмежності тіла діє однорідний тепловий потік, перпендикулярний до серединної площини включення. В результаті виписані формули для обчислення концентрації напружень біля включення та напружень у ньому, а також відповідних коефіцієнтів інтенсивності напружень KII і KIII. Проаналізовано вплив конфігурації включення на концентрацію та інтенсивність напружень для деяких часткових випадків задачі. uk_UA
dc.description.abstract Получено точное аналитическое решение системы четырех сингулярных интегродифференциальных уравнений, к которой сведена трехмерная термоупругая задача для тела с теплопроводным упругим эллипсоидальным включением. Считали, что на бесконечности тела действует однородный тепловой поток, перпендикулярный к срединной плоскости включения. В результате выписаны формулы для вычисления концентрации напряжений возле включения и напряжений в нем, а также соответствующих коэффициентов интенсивности напряжений KII и KIII. Проанализировано влияние конфигурации включения на концентрацию и интенсивность напряжений для некоторых частных случаев задачи. uk_UA
dc.description.abstract The exact analytical solution of a system of four singular integro-differential equations, to which a three-dimensional thermoelastic problem for a body with a thermal conductive elastic ellipsoidal inclusion is reduced, has been obtained. It is considered, that a homogenous heat flow, which is perpendicular to the middle plane of the inclusion, acts at the infinity of a body. As a result, the formulae for evaluation of stress concentrations at the inclusion and stresses in it as well as the corresponding stress intensity factors KII and KIII have been written. The influence of the inclusion configuration on the concentration and intensity of stresses has been analyzed for some partial cases of the problem. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Пружне еліпсоїдальне теплопровідне включення у тілі за дії теплового потоку на безмежності uk_UA
dc.title.alternative Упругое эллипсоидальное теплопроводящее включение в теле при воздействии теплового потока на бесконечности uk_UA
dc.title.alternative An elastic ellipsoid heat-conductive inclusion in a body under effect of heat flow at infinity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис