Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оptimization of power control program switching for a WWER-1000 under transient operating conditions

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Huiyu Zhou
dc.contributor.author Pelykh, S.N.
dc.contributor.author Odrekhovska, I.O.
dc.contributor.author Maksymova, O.B.
dc.date.accessioned 2018-06-17T10:36:43Z
dc.date.available 2018-06-17T10:36:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Оptimization of power control program switching for a WWER-1000 under transient operating conditions / Huiyu Zhou, S.N. Pelykh, I.O. Odrekhovska, O.B. Maksymova // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 1. — С. 218-222. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137360
dc.description.abstract This paper is devoted to solution of the scientific and technical problem of safe switching of static power control programs for a nuclear power unit with a WWER-1000 under transient operating conditions, so that to minimize the influence of disturbances of external and internal operating parameters, as well as to increase the safety and efficiency of reactor operation. The switching optimization task for static power control programs has been solved by finding a decision of the objective function which allows to switch safely the energy equipment modes in a predetermined range of load variations. The possibility of switching between static power control programs during a 4-year reactor campaign has been studied. The control program optimization problem for anuclear power unit with a WWER-1000 operated under variable loading, considering different power control programs during a 4-year campaign, has been solved. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена вирішенню науково-технічної проблеми безпечного перемикання статичних програм регулювання ядерного енергоблоку з ВВЕР-1000 у змінних режимах навантаження, щоб мінімізувати вплив відхилень зовнішніх і внутрішніх експлуатаційних параметрів, а також підвищити безпеку і ефективність експлуатації реактора. Завдання оптимізації перемикань статичних програм регулювання вирішене шляхом знаходження екстремуму цільової функції, що дозволяє безпечно перемикати режими експлуатації енергетичного обладнання в передбаченому інтервалі зміни навантаження. Вивчена можливість перемикання статичних програм регулювання протягом 4-річної кампанії реактора. Розглядаючи різні програми регулювання потужності ядерного енергоблоку з ВВЕР-1000 у змінному режимі навантаження, вирішена задача оптимізації вибору програми протягом 4-річної кампанії. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвячена решению научно-технической проблемы безопаcрного переключения статических программ регулирования ядерного энергоблока с ВВЭР-1000 в переменных режимах нагружения, чтобы минимизировать влияние отклонений внешних и внутренних эксплуатационных параметров, а также повысить безопасность и эффективность эксплуатации реактора. Задача оптимизации переключений статических программ регулирования решена путем нахождения экстремума целевой функции, что позволяет безопасно переключать режимы эксплуатации энергетического оборудования в предусмотренном интервале изменения нагрузки. Изучена возможность переключения статических программ регулирования в течение 4-годичной кампании реактора. Рассматривая различные программы регулирования мощности ядерного энергоблока с ВВЭР-1000 в переменном режиме нагружения, решена задача оптимизации выбора программы на протяжении 4-годичной кампании. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика и технология конструкционных материалов uk_UA
dc.title Оptimization of power control program switching for a WWER-1000 under transient operating conditions uk_UA
dc.title.alternative Оптимізація перемикання програм регулювання потужності ВВЕР-1000 у перехідних режимах експлуатації uk_UA
dc.title.alternative Оптимизация переключения программ регулирования мощности ВВЭР-1000 в переходных режимах эксплуатации uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.039.5:681.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис