Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Спечені титанові сплави для ядерної енергетики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Капустян, О.Є.
dc.contributor.author Овчинников, О.В.
dc.contributor.author Янко, Т.Б.
dc.date.accessioned 2018-06-16T18:44:57Z
dc.date.available 2018-06-16T18:44:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Спечені титанові сплави для ядерної енергетики / О.Є. Капустян, О.В. Овчинников, Т.Б. Янко // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 1. — С. 134-141. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137012
dc.description.abstract Розглянуто можливoсті використання спечених титанових сплавів як конструкційних матеріалів в атомній енергетиці; марки порошків титану, що промислово випускаються в Україні і придатні для отримання виробів для атомної енергетики. Показано принципова можливість отримання напівфабрикатів титанових сплавів методом порошкової металургії із забезпеченням необхідної концентрації елементів і технологія виготовлення напівфабрикатів і готових виробів із спечених титанових сплавів. Підтверджено високу якість напівфабрикатів титанових сплавів, отриманих з використанням технологій порошкової металургії і зварювання. Показано, що застосування розробленої ресурсозберігаючої інтегрованої технології дозволить знизити вартість кінцевих виробів без зниження механічних характеристик, а також залежність України від зовнішніх постачальників напівфабрикатів і готової продукції з титану і його сплавів. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены возможности использования спеченных титановых сплавов в качестве конструкционных материалов в атомной энергетике; марки порошков титана, которые промышленно выпускаются в Украине и пригодны для получения изделий для атомной энергетики. Показаны принципиальная возможность получения полуфабрикатов титановых сплавов методом порошковой металлургии с обеспечением необходимой концентрации элементов и технология изготовления полуфабрикатов и готовых изделий из спеченных титановых сплавов. Подтверждено высокое качество полуфабрикатов титановых сплавов, полученных с использованием технологий порошковой металлургии и сварки. Показано, что применение разработанной ресурсосберегающей интегрированной технологии позволит снизить стоимость конечных изделий без снижения механических характеристик, а также зависимость Украины от внешних поставщиков полуфабрикатов и готовой продукции из титана и его сплавов. uk_UA
dc.description.abstract The possibility of using sintered titanium alloys as structural materials in nuclear power engineering is considered; brands of titanium powders, which are manufactured industrially in Ukraine, suitable for obtaining products for nuclear power. The principal possibility of obtaining semi-finished titanium alloys by the method of powder metallurgy is shown, with the necessary concentration of elements. The technology of manufacturing semi-finished products and finished products from sintered titanium alloys is shown. The high quality of semi-finished titanium alloys obtained using powder metallurgy and welding technologies was confirmed. It is shown that the application of the developed resource-saving integrated technology will allow reducing the cost of final products without reducing mechanical characteristics, as well as Ukraine's dependence on external suppliers of semi-finished products and finished products from titanium and its alloys. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика и технология конструкционных материалов uk_UA
dc.title Спечені титанові сплави для ядерної енергетики uk_UA
dc.title.alternative Спеченные титановые сплавы для ядерной энергетики uk_UA
dc.title.alternative Sink titanium alloys for nuclear energy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 669.295:621.039.524.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис