Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Динаміка агресивної поведінки протягом безсудомного періоду в умовах хронічного судомного синдрому як можливе віддзеркалення реактивності мозку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Топал, М.М.
dc.date.accessioned 2018-06-16T14:59:51Z
dc.date.available 2018-06-16T14:59:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Динаміка агресивної поведінки протягом безсудомного періоду в умовах хронічного судомного синдрому як можливе віддзеркалення реактивності мозку / М.М. Топал // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — № 3, т. 2 (41-ІІ). — С. 114-118. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136663
dc.description.abstract У статті описуються результати дослідження агресивно-оборонної поведінки (АОП) щурів протягом безсудомного періоду пікротоксіні пілокарпін-індукованого хронічного судомного синдрому. Показано хвилеподібний характер зміни АОП у кіндлінгових щурів в динаміці інтеріктальном періоду в переважним опиоид-залежним механізмом реалізації ефектів. Виразність АОП у щурів з пилокарпиновими судомами наростала протягом усього безсудомного періоду і була опосередкована збудливим механізмами мозку. Автори роблять висновок про активацію мигдалини протягом безсудомного періоду при хронічному судомному синдромі допомогою його опіаті глутаматергіческіх «входів». uk_UA
dc.description.abstract В статье описываются результаты исследования агрессивно-оборонительного поведения (АОП) крыс в течение бессудорожного периода пикротоксини пилокарпин-индуцированного хронического судорожного синдрома. Показано волнообразный характер изменения АОП у киндлинговых крыс в динамике интериктального периода в преимущественным опиоид-зависимым механизмом реализации эффектов. Выраженность АОП у крыс с пилокарпиновыми судорогами нарастали в течение всего бессудорожного периода и была опосредована возбуждающим механизмами мозга. Авторы делают вывод об активации миндалины в течение бессудорожного периода при хроническом судорожном синдроме посредством его опиати глутаматергических «входов». uk_UA
dc.description.abstract Article deals with the results of the aggressive-defensive behaviour (ADB) investigation in rats during the picrotoxinand pilocarpine-induced chronic convulsive syndrome. The wave-like character of ADB changes in kindled rats was shown throughout the interictal period with the prevalence of opiatergic mechanism. ADB expression in rats with pilocarpine-induced seizures increased throughout the whole interictal period and it was mediated by excitatory neurotransmission. Authors concluded about amygdala activation throughout the interictal period in conditions of chronic convulsive syndrome by means of its opiateand glutamatergic “inputs’. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Экспериментальные исследования uk_UA
dc.title Динаміка агресивної поведінки протягом безсудомного періоду в умовах хронічного судомного синдрому як можливе віддзеркалення реактивності мозку uk_UA
dc.title.alternative Динамика агрессивного поведения во время бессудорожного периода при хроническом судорожном синдроме как возможное отображение реактивности мозга uk_UA
dc.title.alternative Aggressive behaviour dynamic throughout the chronic convulsive syndrome interictal periodreflects brain reactivity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.213.015.2+557.146.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис