Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Загальні еліптичні крайові задачі у просторах Хермандера—Ройтберга

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Касіренко, Т.М.
dc.date.accessioned 2018-04-24T09:50:03Z
dc.date.available 2018-04-24T09:50:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Загальні еліптичні крайові задачі у просторах Хермандера—Ройтберга / Т.М. Касіренко // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 2. — С. 3-11. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132634
dc.description.abstract Доведено теореми про характер розв'язності і регулярність розв'язків загальних еліптичних крайових задач у гільбертових просторах Хермандера, модифікованих за Ройтбергом. Для цих просторів показниками регулярності служать довільне дійсне число і досить загальна вагова функція частотних змінних. uk_UA
dc.description.abstract Доказаны теоремы о характере разрешимости и регулярности решений общих эллиптических краевых задач в гильбертовых пространствах Хермандера, модифицированных по Ройтбергу. Для этих пространств показателями регулярности служат произвольное действительное число и достаточно общая весовая функция частотных переменных. uk_UA
dc.description.abstract We prove theorems on the character of solvability and regularity of solutions of general elliptic boundary-value problems in Hilbert Hörmander spaces modified by Roitberg. An arbitrary real number and a sufficiently general weight function of frequency variables serve as the indices of regularity for these spaces. uk_UA
dc.description.sponsorship Автор висловлює вдячність О.О. Мурачу за керівництво роботою. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title Загальні еліптичні крайові задачі у просторах Хермандера—Ройтберга uk_UA
dc.title.alternative Общие эллиптические краевые задачи в пространствах Хермандера—Ройтберга uk_UA
dc.title.alternative General elliptic boundary-value problems in Hörmander—Roitberg spaces uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.956.223


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис