Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

“Слово о плъку Ігорєвѣ” як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сулима, В.
dc.date.accessioned 2018-03-26T13:22:49Z
dc.date.available 2018-03-26T13:22:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation “Слово о плъку Ігорєвѣ” як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс) / В. Сулима // Слово і Час. — 2008. — № 5. — С. 25-34. — Бібліогр.: 14 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131635
dc.description.abstract Запропоновано нову версію визначення жанру “Слово о плъку Ігорєвѣ”, найбільш відомого твору літератури Київської Русі, як світського музично-драматичного дійства. Такий підхід забезпечує цілісне прочитання пам’ятки ХІІ століття, композиція якої була спланована і здійснена невідомим автором “Слова” як драма-декламація, як твір, розрахований на показ зі “сцени” колективом виконавців – акторів-читців, співців, музикантів. Талант невідомого автора “Слова” виявився у відчутті живого пульсу майбутнього сценічного дійства, у вмінні спланувати ритм образно-смислових і музично-емоційних переходів від одного фрагмента тексту/дії до іншого, збираючи часом ніби й відчужені картинки та поетичні фрагменти на чітко спрямовану стрілу сюжету. uk_UA
dc.description.abstract The author of this research work proposes to redefine the genre of “The Song of Igor’s Campaign”, probably the most important text of the old Kievan literature, as a secular musical drama. Such an approach ensures the complex reading of this literary monument written in the 12th century and conceived as a declamation drama, a masterpiece which was to be staged by the whole group of performers including reciters, singers and musicians. The talent of the unknown author of “The Song of Igor’s Campaign” shows itself in his feeling for the future stage adaptation, in his skills in planning the rhythm of all the figurative, semantic, musical and emotional transitions from one textual fragment (act) to another, in his ability to focus the separate pictures and poetical fragments, so estranged as they may seem, into a strict plot. uk_UA
dc.description.abstract Предлагается новая версия определения жанра “Слово о плъку Ігорєвѣ”, наиболее известного произведения литературы Киевской Руси, как светского музыкально-драматического действия. Такой подход содействует целостному прочтению памятника ХІІ века, композиция которого была спланирована и осуществлена неизвестным автором “Слова” как драма-декламация, как произведение, рассчитанное на представление со “сцены” коллективом исполнителей – актерамичтецами, певцами, музыкантами. Талант неизвестного автора “Слова” проявился в ощущении живого пульса будущего сценического действия, в блестящем умении спланировать ритм образно-смысловых и музыкально-эмоциональных переходов от одного фрагмента текста/действия к другому, собирая иногда отчужденные картинки и поэтические фрагменты на строго нацеленную стрелу сюжета. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Ad fontes! uk_UA
dc.title “Слово о плъку Ігорєвѣ” як драма-декламація (жанрово-композиційний дискурс) uk_UA
dc.title.alternative “The Song of Igor’s Campaign” as a declamation drama (genrical-compositional discourse) uk_UA
dc.title.alternative “Слово о плъку Ігорєвѣ” как драма-декламация (жанрово-композиционный дискурс) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис