Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Безлепкіна, О.
dc.date.accessioned 2018-03-23T15:30:31Z
dc.date.available 2018-03-23T15:30:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна / О. Безлепкіна // Слово і Час. — 2008. — № 3. — С. 91-96. — Бібліогр.: 7 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131469
dc.description.abstract Стаття становить собою спробу виявлення деяких мовних особливостей у прозі Є.Замятіна на матеріалі ранніх творів письменника. Відштовхуючись від ключових моментів, пов’язаних з еволюцією стилю автора, сформульовано загальні стилістичні домінанти, лексичні ознаки та особливості синтаксису. Наголошено на ознаках орнаменталізму в побудові словосполучень та речень в окремих оповіданнях, які тісно пов’язані із специфікою мовної картини автора, його свідомістю як світоглядом у межах рідної мови, російської культури. uk_UA
dc.description.abstract This article attempts to define some language peculiarities of Ye.Zamyatin’s prose, as exemplified by his early works. Considering the moving forces and trends of Zamyatin’s style development, the author of this essay outlines the stylistic dominants as well as lexical and syntactical specificity of the writer’s texts, thereby revealing the ornamental patterns which underlie the structure of phrases and sentences and are closely related to the writer’s linguistic picture of the world and his Weltanschauung. uk_UA
dc.description.abstract Статья представляет собой попытку выявления некоторых языковых особенностей в прозе Е.Замятина на материале ранних произведений писателя. Отталкиваясь от ключевых моментов, связанных с эволюцией стиля автора, сформулированы общие стилистические доминанты, лексические признаки, особенности синтаксиса. Подчеркнуты признаки орнаментализма в построении словосочетаний и предложений в отдельных рассказах, которые тесно связаны со спецификой языковой картины автора, его сознанием как мировоззрением в рамках родного языка, русской культуры. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Штрихи uk_UA
dc.title Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна uk_UA
dc.title.alternative Language ans stylistic peculiarities of Yevgeny Zamyatin’s prose works uk_UA
dc.title.alternative Языково-стилевые особенности прозы Евгения Замятина uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис