Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Energy spectrum of a doubly orbitally degenerate model with non-equivalent subbands

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Didukh, L.
dc.contributor.author Skorenkyy, Yu.
dc.contributor.author Dovhopyaty, Yu.
dc.date.accessioned 2017-06-12T07:58:04Z
dc.date.available 2017-06-12T07:58:04Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Energy spectrum of a doubly orbitally degenerate model with non-equivalent subbands / L. Didukh, Yu. Skorenkyy, Yu. Dovhopyaty // Condensed Matter Physics. — 2001. — Т. 4, № 3(27). — С. 491-498. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-324X
dc.identifier.other PACS: 71.28.+d, 71.27.+a, 71.10.Fd, 71.30.+h
dc.identifier.other DOI:10.5488/CMP.4.3.491
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120472
dc.description.abstract In the present paper we investigate a doubly orbitally degenerate narrowband model with correlated hopping. The model peculiarity takes into account the matrix element of electron-electron interaction which describes intersite hoppings of electrons. In particular, this leads to the concentration dependence of the effective hopping integral. The cases of the strong and weak Hund’s coupling are considered. By means of a generalized mean- field approximation the single-particle Green function and quasiparticle energy spectrum are calculated. Metal-insulator transition is studied in the model at different integer values of the electron concentration. Using the obtained energy spectrum we find criteria of metal-insulator transition. uk_UA
dc.description.abstract У роботі ми вивчаємо двократно орбітально вироджену вузькозонну модель з корельованим переносом електронів. Особливістю моделі є врахування матричного елемента електрон-електронної взаємодії, який описує міжвузлові переходи електронів. Це приводить, зокрема, до концентраційної залежності ефективного інтеграла пере- носу. Розглянуті випадки сильного та слабкого гундівського зв’язку. За допомогою узагальненого наближення середнього поля розраховані одночастинкова функція Гріна та енергетичний спектр. Перехід метал-діелектрик у моделі досліджений при різних цілих значеннях електронної концентрації. За допомогою отриманого енергетичного спектра знайдено критерії переходу метал-діелектрик uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Condensed Matter Physics
dc.title Energy spectrum of a doubly orbitally degenerate model with non-equivalent subbands uk_UA
dc.title.alternative Перехід метал-діелектрик у двічі орбітально виродженій моделі з нееквівалентними підзонами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис