Condensed Matter Physics

 

Загальна інформація

Тип видання: Науковий журнал
Засновник: Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Проблематика: Висвітлення проблеми статистичної механіки і термодинаміки рівноважних і нерівноважних процесів, релятивістської механіки взаємодіючих систем. Значна увага приділяється фізиці твердого, рідкого та аморфного станів, фазовій рівновазі і фазовим переходам, тепловим, структурним, електричним, магнітним та оптичним властивостям конденсованих середовищ.

Імпакт-фактор JCR:
2008р. – 0,488; 2009р. – 0,475; 2010р. – 0,800; 2011р. – 0,811; 2012р. – 0,757;
2013р. – 0,771; 2014р. – 0,748; 2015р. – 0.800


SCImago-статистика журнала Condensed Matter Physics

CWTS Journal Indicators
SNIP:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,38 0,58 0,39 0,49 0,65 0,70 0,59 0,31 0,44 0,50

Представлення в мережі Інтернет:

Переглядів: 47094
Завантажень: 44021

Підрозділи цього розділу

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds