Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Thermodynamics of the Bose-system with a small number of particles

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vakarchuk, I.O.
dc.contributor.author Rovenchak, A.A.
dc.date.accessioned 2017-06-12T07:33:15Z
dc.date.available 2017-06-12T07:33:15Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Thermodynamics of the Bose-system with a small number of particles / I.O. Vakarchuk, A.A. Rovenchak // Condensed Matter Physics. — 2001. — Т. 4, № 3(27). — С. 431-447. — Бібліогр.: 21 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-324X
dc.identifier.other PACS: 05.30.Jp, 74.25.Bt
dc.identifier.other DOI:10.5488/CMP.4.3.431
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120419
dc.description.abstract A theoretical description of the interacting Bose-system is proposed. It is based on the extrapolation of the results obtained for the systems with a small number of particles N = 2, 3, 4 , etc. to the bulk case of N = ∞ . It is shown that already the system with N = 12, 13 behaves almost as a bulk in a wide temperature range. Special attention is paid to the phase transition in these systems. The hard sphere potential is used in calculations. The sequence of heat capacity maxima is approximated as CmaxN / N ≃ 13.6 − aN⁻ε with ε = 0.0608 giving the value of bulk heat capacity as 13.6 while experimental value is close to 16. The temperature of λ -transition is estimated as 2.1–2.3 K versus experimental 2.17 K. Quite good qualitative and satisfactory quantitative agreement with the experimental data has been achieved. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано теоретичний опис взаємодіючої Бозе-системи, який ґрунтується на екстраполяції результатів, отриманих для систем з малим числом частинок N = 2, 3, 4 і т.д. на випадок N = ∞ . Показано, що вже система з N = 12, 13 поводиться майже як безмежна у широкому температурному діапазоні. Приділено особливу увагу фазовим переходам у цих системах. В обчисленнях використано потенціал твердих сфер. Послідовність максимумів теплоємности апроксимовано як CmaxN /N ≃ 13.6 − aN⁻ε з ε = 0.0608 , що дає для теплоємности безмежного зразка значення 13.6, експериментальне значення близьке до 16. Температуру λ -переходу оцінено як 2.1–2.3 K (експеримент дає 2.17 K). Досягнуто цілком добре якісне і задовільне кількісне узгодження з експериментальними даними. uk_UA
dc.description.sponsorship The authors appreciate Dr. Daniel G. Friend’s help with the helium-4 thermophysical data. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Condensed Matter Physics
dc.title Thermodynamics of the Bose-system with a small number of particles uk_UA
dc.title.alternative Термодинаміка Бозе-системи з малим числом частинок uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис