Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vavrukh, M.V.
dc.contributor.author Slobodyan, S.B.
dc.date.accessioned 2017-06-08T11:05:01Z
dc.date.available 2017-06-08T11:05:01Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Electron-plasmon model in the electron liquid theory / M.V. Vavrukh, S.B. Slobodyan // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 3(43). — С. 453–472. — Бібліогр.: 27 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-324X
dc.identifier.other PACS: 05.30.Fk
dc.identifier.other DOI:10.5488/CMP.8.3.453
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/119746
dc.description.abstract Here we propose an accurate approach to the description of the electron liquid model in the electron and plasmon terms. Our ideas in the present paper are close to the conception of the collective variables which was developed in the papers of Bohm and Pines. However we use another body of mathematics in the transition to the expanded space of variable particles and plasmons realized by the transition operator. It is evident that in the Random Phase Approximation (RPA), the model which consists of two interactive subsystems of electrons and plasmons is equivalent to the electron liquid model with Coulomb interaction. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано строгий підхід до опису моделі електронної рідини в термінах електронів і плазмонів. Концептуально наша робота близька до підходу колективних змінних, який розроблявся в роботах Бома і Пайнса. Проте ми використовуємо інший математичний апарат, в якому перехід до розширеного простору змінних частинок та плазмонів виконується за допомогою оператора переходу. Доведено, що у наближенні хаотичних фаз модель, яка складається із двох взаємодіючих між собою підсистем електронів і плазмонів, цілком еквівалентна моделі електронної рідини з кулонівською взаємодією. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Condensed Matter Physics
dc.title Electron-plasmon model in the electron liquid theory uk_UA
dc.title.alternative Електрон-плазмонна модель у теорії електронної рідини uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис