Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rudavskii, Yu.K.
dc.contributor.author Ponedilok, G.V.
dc.contributor.author Dorosh, L.A.
dc.date.accessioned 2017-06-08T10:59:09Z
dc.date.available 2017-06-08T10:59:09Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Thermodynamics of structurally disordered s–d model / Yu.K. Rudavskii, G.V. Ponedilok, L.A. Dorosh // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 3(43). — С. 579–602. — Бібліогр.: 18 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-324X
dc.identifier.other PACS: 72.15.C, 73.20.H, 75.10, 75.30.E, 82.65.Y
dc.identifier.other DOI:10.5488/CMP.8.3.579
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/119742
dc.description.abstract Spin-electron exchange model is generalized and used for description of magnetic states of amorphous substitutional alloys with the structural disorder of the liquid type. A scheme of consistently accounting for the contributions of structural fluctuations to the thermodynamic functions and observable quantities is considered. Using the perturbation theory, the functional of thermodynamic potential is constructed as a functional power series. In the random phase approximation (RPA), the grand thermodynamic potential of the model is calculated. Self-consistency conditions are given, from which equations for magnetizations and critical temperature of the paramagnetic-ferromagnetic transition are obtained. uk_UA
dc.description.abstract Спін-електронна обмінна модель узагальнюється і застосовується для опису магнітних станів аморфних сплавів з рідиноподібним типом структурної невпорядкованості. Розглянута схема послідовного врахування вкладу структурних флуктуацій у термодинамічні функції та спостережувані величини. За теорією збурень побудовано функціонал термодинамічного потенціалу у формі функціонального степеневого ряду. У наближенні хаотичних фаз (RPA) розраховано великий термодинамічний потенціал моделі. Записані співвідношення самоузгодження, з яких знаходяться рівняння для намагніченостей та критичної температури переходу “парамагнетик-феромагнетик”. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Condensed Matter Physics
dc.title Thermodynamics of structurally disordered s–d model uk_UA
dc.title.alternative Термодинаміка структурно невпорядкованої s–d моделі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис