Показати простий запис статті

dc.contributor.author Andreev, S.N.
dc.contributor.author Rukhadze, A.A.
dc.contributor.author Samokhin, A.A.
dc.date.accessioned 2017-06-03T04:24:40Z
dc.date.available 2017-06-03T04:24:40Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation On the statistical mechanics of an adiabatic ensemble / S.N. Andreev, A.A. Rukhadze, A.A. Samokhin // Condensed Matter Physics. — 2004. — Т. 7, № 3(39). — С. 451-470. — Бібліогр.: 45 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-324X
dc.identifier.other DOI:10.5488/CMP.7.3.451
dc.identifier.other PACS: 05.20.Gg, 05.30.Ch
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/119034
dc.description.abstract Different descriptions of an adiabatic process based on statistical thermodynamics and statistical mechanics are discussed. Equality of the so-called adiabatic and isolated susceptibilities and its generalization as well as adiabatic invariants are essentially used to describe adiabatic processes in the framework of quantum and classical statistical mechanics. It is shown that distribution function in adiabatic ensemble differs from a quasi-equilibrium canonical form provided the heat capacity of the system is not constant in adiabatic process. uk_UA
dc.description.abstract Обговорюються різноманітні підходи до опису адіабатичних процесів на основі термодинаміки та статистичної механіки. Для опису адіабатичних процесів в рамках класичної та квантової статистичної механіки використовуються рівняння для так званих адіабатичної та ізольованої сприйнятностей і їх узагальнення, а також адіабатичні інваріанти. Показано, що функція розподілу в адіабатичному ансамблі відрізняється від квазірівноважної канонічної форми при умові, що теплоємність системи при адіабатичному процесі є змінною uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Condensed Matter Physics
dc.title On the statistical mechanics of an adiabatic ensemble uk_UA
dc.title.alternative До статистичної механіки адіабатичного ансамблю uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис