Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vlokh, O.G.
dc.date.accessioned 2017-06-01T14:45:57Z
dc.date.available 2017-06-01T14:45:57Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Parametric crystal optics of nonmagnetic ferroics / O.G. Vlokh // Condensed Matter Physics. — 1998. — Т. 1, № 2(14). — С. 339-356. — Бібліогр.: 50 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-324X
dc.identifier.other DOI:10.5488/CMP.1.2.339
dc.identifier.other PACS: 42.30.Lr, 42.70.a
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/118936
dc.description.abstract Proceeding from the symmetry principles of crystal physics and thermodynamics we analyze parametrical optical phenomena induced by external fields of different kind and structural phase transitions in ferroelectrics and ferroelastics. Special attention is paid to the phenomena of spatial dispersion (electro- and piezogyration). A phenomenological approach to the description of these phenomena is illustrated by the most expressive experimental results obtained for the following crystals: KH₂₍₁₋x₎ D₂x PO₄ (KDP, DKDP), K₂H₂AsO₄ (CDA), RbH₂PO₄ (RDP), Pb₅(Ge₍₁₋x₎ Six)₃ O₁₁, Pb₃ (PO₄ )₂ , K₂ Cd₂ (SO₄ )₃ , (NH₃ CH₂ COOH)₃H₂ SO₄ (TGS), and NaKC₄H₄O₆ 4H₂O (RS). Apart from new effects in the crystals of the A₂BX₄ group with incommensurately modulated structure, in particular, crystals [N(CH₃)₄]₂ ZnCl₄ , [N(CH₃)₄ ]₂ FeCl₄ , K₂ ZnCl₄ , K₂ ZnCl₄ , Co²⁺ are considered. uk_UA
dc.description.abstract Виходячи з симетрійних принципів кристалофізики і термодинаміки, проведено аналіз параметричних оптичних явищ, індукованих зовнішніми полями різного типу, структурними фазовими переходами в сегнетоелектриках і сегнетоеластиках. Особлива увага звертається на явища просторової дисперсії (електро- і п’єзогірація).Феномено-логічний підхід до опису цих явищ ілюструється найбільш виразними експериментальними результатами, одержаними для кристалів:KH₂₍₁₋x₎ D₂x PO₄ (KDP, DKDP), K₂H₂AsO₄ (CDA), RbH₂PO₄ (RDP), Pb₅(Ge₍₁₋x₎ Six)₃ O₁₁, Pb₃ (PO₄ )₂ , K₂ Cd₂ (SO₄ )₃ , а також для (NH₃ CH₂ COOH)₃H₂ SO₄ (TGS), NaKC₄H₄O₆ 4H₂O (RS). Окремо розглядаються нові ефекти в кристалах групи A₂Bx₄ неспівмірно модульованоюструктурою, зокрема у кристалах [N(CH₃)₄]₂ ZnCl₄ , [N(CH₃)₄ ]₂ FeCl₄ , K₂ ZnCl₄ , K₂ ZnCl₄ , Co²⁺. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Condensed Matter Physics
dc.title Parametric crystal optics of nonmagnetic ferroics uk_UA
dc.title.alternative Параметрична кристалооптика немагнітних фероїків uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис