Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Маруха, В.І.
dc.contributor.author Середницький, Я.А.
dc.contributor.author Гнип, І.П.
dc.contributor.author Силованюк, В.П.
dc.date.accessioned 2008-01-22T18:11:40Z
dc.date.available 2008-01-22T18:11:40Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування / В.І. Маруха, Я.А. Середницький, І.П. Гнип, В.П. Силованюк // Наука та інновації. — 2007. — Т. 3, № 5. — С. 26-33. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. en_US
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin3.05.026
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/117
dc.description.abstract З позицій механіки руйнування матеріалів визначено основні корозійно-механічні чинники, що зумовлюють утворення тріщин та інших пошкоджень в процесі експлуатації конструкцій і споруд з бетону, залізобетону та інших будівельних матеріалів. Розроблено теоретичну модель руйнування системи "жорстка матриця–еластичне включення" та досліджено фізико-механічні параметри поліуретанових еластомерів і систем "бетон–поліуретан–бетон". Наведено перелік об'єктів, що підлягають ін'єкційному відновленню з застосуванням в'язкотекучих поліуретанових композицій. Створено та укомплектовано пересувний діагностично відновлювальний комплекс на шасі автомобіля-фургона. Відпрацьовано та освоєно в промислових масштабах технологічні процеси ін'єкційного зміцнення та відновлення працездатності конструкцій і споруд з бетону і залізобетону.
dc.description.abstract С позиций механики разрушения определены основные коррозионно-механические факторы, обуславливающие образование трещин и других повреждений в процессе эксплуатации конструкций и сооружений из бетона, железобетона и других строительных материалов. Разработана теоретическая модель разрушения системы "жесткая матрица–эластическое включение" и исследованы физико-механические параметры полиуретановых эластомеров и систем "бетон–полиуретан–бетон". Приведен перечень объектов, подлежащих инъекционному восстановлению с применением текучих полиуретановых композиций. Создан и укомплектован передвижной диагностико-восстановительный комплекс на шасси автомобиля-фургона. Отработаны и освоены в промышленных масштабах технологические процессы инъекционного усиления и восстановления работоспособности конструкций и сооружений из бетона и железобетона.
dc.description.abstract Major corrosive-mechanical factories that cause cracks and other damages initiation of constructions and buildings from concrete, reinforced concrete and other building materials in operation are considered from the viewpoint of fracture mechanics. The theoretical fracture model of the system "a rigid matrix – an elastic inclusion" has been developed and physico mechanical parameters of polyurethane elastomers and systems "concrete- polyurethane-concrete" have been investigated. Objects that have to undergo injection restoration with yielding polyurethane compositions are listed. The mobile diagnostic-restoration complex on the van chassis has been created and equipped. Technological processes of injection strengthening and restoration of concrete and reinforced concrete constructions performance have been perfected and used commercially.
dc.publisher Національна Академія наук України en_US
dc.subject Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України en_US
dc.title Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування en_US
dc.title.alternative Разработка инъекционных технологий и создания комплекса передвижного оборудования для диагностики и восстановления трудоспособности бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, которые эксплуатируются в условиях коррозионно-механического разрушения
dc.title.alternative Development of injection technologies and creation of a mobile equipment complex for diagnostics and restoration of working capacity of concrete and reinforsed concrete buildings and constructions maintained in conditions of corrosion-mechanical destruction.
dc.type Article en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис