Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Черепова, Т.С.
dc.contributor.author Дмитрієва, Г.П.
dc.contributor.author Носенко, В.К.
dc.date.accessioned 2017-05-11T16:32:26Z
dc.date.available 2017-05-11T16:32:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану / Т.С. Черепова, Г.П. Дмитрієва, В.К. Носенко // Наука та інновації. — 2016. — Т. 12, № 1. — С. 5-11. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin12.01.005
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116626
dc.description.abstract Досліджено характеристики жаростійкості при температурі 1100 °С порошкових кобальтових сплавів, розроблених для захисту бандажних полиць робочих лопаток ГТД від зношування. Сплави отримані методом гарячого пресування порошків кобальту, хрому, алюмінію, заліза, карбіду ніобію або титану з вмістом карбідів в межах від 30 до 70 % (об.). Встановлено, що сплави з карбідом титану переважають за жаростійкістю сплави з карбідом ніобію. Суттєвим фактором, який впливає на жаростійкість сплавів, є пористість: з її збільшенням показники знижуються незалежно від виду та вмісту карбіду. Встановлено оптимальний склад порошкових жаростійких сплавів з карбідом титану з температурою плавлення, вищою за 1300 °С, для застосування в авіаційному двигунобудуванні. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы характеристики жаростойкости при температуре 1100 °С порошковых кобальтовых сплавов, разработанных для защиты бандажных полок рабочих лопаток ГТД от износа. Сплавы получены методом горячего прессования порошков кобальта, хрома, алюминия, железа, карбида ниобия или титана с содержанием карбидов в пределах от 30 до 70 % (об.). Установлено, что сплавы с карбидом титана превосходят по жаростойкости сплавы с карбидом ниобия. Существенным фактором, влияющим на жаростойкость сплавов, является пористость: с ее увеличением показатели снижаются независимо от вида и содержания карбида. Установлен оптимальный состав порошковых жаростойких сплавов с карбидом титана с температурой плавления выше 1300 °С для применения в авиационном двигателестроении. uk_UA
dc.description.abstract The characteristics of heat-resistance of powder cobalt alloys at 1100 °C were investigated. These alloys were developed for the protection of workers banding shelves GTE blades from wear. The alloys were prepared by hot pressing powders of cobalt, chromium, aluminum, iron and niobium or titanium carbides. The values of heat resistance alloys containing carbides between 30 and 70% (vol.) depend on the type made of carbide alloys: alloys with titanium carbide superior in heat-resistant alloy of niobium carbide. The most significant factor affecting on the heat-resistant alloys, is porosity: with its increase the parameters decline regardless of the type and content of carbide. The optimum composition of powder heat resisting alloys of titanium carbide with a melting point above 1300 °C were determined for use in the aircraft engine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Наукові основи інноваційної діяльності uk_UA
dc.title Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану uk_UA
dc.title.alternative Жаростойкость порошковых кобальтовых сплавов, упрочненных карбидами ниобия и титана uk_UA
dc.title.alternative Heat-Resistance of the Powder Cobalt Alloys Reinforced by Niobium or Titanium Carbide uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис