Показати простий запис статті

dc.contributor.author Feuerbach, A.
dc.date.accessioned 2017-04-25T17:26:26Z
dc.date.available 2017-04-25T17:26:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Damask, inlay and koftgari: a call for a definition of terms / A. Feuerbach // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: Зб. наук. пр. — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. — С. 242-251. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0124
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116394
dc.description.abstract Accurately describing the techniques used to decorate a weapon is imperative for furthering research. This paper will primarily concentrate on the methods and materials used in Persia, Middle East, Central Asia and India to produce so-called «Damascus Steel» weapons, as well as those used to embellish the weapon: i.e. inlay and koftgari. The benefits of systematically recording the process used to decorate the blade leads to additional information about the object and this offers the potential to learn more about weapons «life history» and the lives of the people it touched. uk_UA
dc.description.abstract Автор пропонує звернутися до проблеми використання термінів «дамаскування» та «кофтгарі». У каталожних описах термі нологія оздоблення булатних виробів використовується довільно. Клинкова орнаментика, символіка та епіграфіка, пов’язана з регіональними виробничими традиціями, писемні джерела свідчать про поширеність цих технік на величезних територіях, значну кількість ремісників, та методів виконання. Дослідивши експонат, спосіб його виготовлення та оздоблення, можемо встановити шляхи міграції ремісничих технік, місце виробництва, особу самого майстра тощо, врешті укласти коректний провенанс пам’ятки. Автор аналізує методи виробництва зброї дамаської сталі та її декору на теренах Персії, Середнього Сходу, Центральної Азії та Індії. Розглянуті методи всічки (таушування), амальгамування, наплавлення металу, та інші, серед яких сам «кофтгарі» та його різновиди. Запропоновано дослідникам приєднатись до досліджень і створити базу даних, де будуть задокументовані усі відомі методи. uk_UA
dc.description.abstract Автор предлагает обратиться к проблеме использования терминов «дамаскирование» и «кофтгари». В каталожных описаниях терминология декорирования булатных изделий использкется произвольно. Клинковая орнаментика, символика, эпиграфика, связанныя с местными производственными традициями, письменные источники свидетельствуют о распространенности этих техник на огромных пространствах, значительное количество исполнителей и методов. Изучив экспонат, способы его изготовления и украшения, можем установить пути миграции ремесленных техник, место производства, наконец составить корректный провенанс памятника. Автор анализирует методы производства оружия из дамасской стали, ее декора на территории Персии, Среднего Востока, Центральной Азии и Индии. Рассмотрены методы всечки, ртутного амальгамирования, наплавления и прочие, среди которых сам «кофтгари». Автор предлагает исследователям создать единую базу данных методов декорирования исторического оружия. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Історія давньої зброї. Дослідження 2014
dc.subject Доповіді uk_UA
dc.title Damask, inlay and koftgari: a call for a definition of terms uk_UA
dc.title.alternative Дамаск, таушування та кофтгарі: щодо уточнення термінів uk_UA
dc.title.alternative Дамаскирование, всечка и кофтгари: к вопросу терминологии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 903.05; 739.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис