Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Generation of the magnetic field in the compressible plasma streams

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kozlov, A.N.
dc.date.accessioned 2017-01-06T12:59:36Z
dc.date.available 2017-01-06T12:59:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Generation of the magnetic field in the compressible plasma streams / A.N. Kozlov // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 101-103. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.30.Cv, 52.59.Dk, 52.65.-y
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110796
dc.description.abstract Results of the numerical simulations of the compressible plasma flows in the modified quasi-steady plasma accelerator with longitudinal magnetic field are presented. The investigations are carried out within the framework of the one-component two-dimensional MHD-model of the axial-symmetrical plasma flows taking into account of the finite conductivity of the medium. Features of the compressible streams at an outlet from accelerator are revealed in the presence of a longitudinal field and rotation of plasma. Generation of a magnetic field on a conic shock wave is observed. uk_UA
dc.description.abstract Представлено результати чисельного дослідження компресійних потоків плазми у модифікованому квазістаціонарному плазмовому прискорювачі з подовжнім магнітним полем. Дослідження проведено у рамках однорідинної двомірної МГД-моделі вісесиметричних течій плазми з урахуванням кінцевої провідності сердовища. Виявлено особливості компресіонних потоків на виході з прискорювача при наявності подовжнього поля й обертання плазми. Спостережується генерація магнітного поля на канонічній ударній хвилі uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты численного исследования компрессионных потоков плазмы в модифицированном квазистационарном плазменном ускорителе с продольным магнитным полем. Исследования проведены в рамках одножидкостной двумерной МГД-модели осесимметричных течений плазмы с учетом конечной проводимости среды. Выявлены особенности компрессионных потоков на выходе из ускорителя при наличии продольного поля и вращения плазмы. Наблюдается генерация магнитного поля на конической ударной волне. uk_UA
dc.description.sponsorship This work is supported by RFBR (N 06-02-16707). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Plasma dynamics and plasma wall interaction uk_UA
dc.title Generation of the magnetic field in the compressible plasma streams uk_UA
dc.title.alternative Генерація магнітного поля у компресійних потоках плазми uk_UA
dc.title.alternative Генерация магнитного поля в компрессионных потоках плазмы uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис