Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Modelling of Maxwell’s equations using uniform finite elements

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Moiseenko, V.E.
dc.date.accessioned 2017-01-04T14:08:47Z
dc.date.available 2017-01-04T14:08:47Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Modelling of Maxwell’s equations using uniform finite elements / V.E. Moiseenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 1. — С. 82-84. — Бібліогр.: 1 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.25.-b
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110484
dc.description.abstract The theory of numerical stability of weighted residuals schemes for Maxwell’s equations written in terms of electric field is presented. Basing on it, the numerically stable scheme using physical components of electric field and uniform trial functions is developed. The proposed scheme is tested in cylindrical geometry and compared with the numerically stable Galerkin scheme. The tests show the evidence of numerical stability of the scheme proposed. The convergence is monotonic and corresponds to the order of approximation. It is demonstrated that, unlike the Galerkin scheme, the scheme proposed is much less sensitive to the stiffness of the Maxwell’s equations in plasma. uk_UA
dc.description.abstract В роботі подана теорія числової стійкості схем зважених нев’язок, що застосовані до рівнянь Максвела з виключеним магнітним полем. На її основі розроблена чисельно стійка схема, яка використовує фізичні компоненти електричного поля та однорідні пробні функції. Для цієї схеми проведено тестування у порівнянні зі схемою Гальоркіна. Воно підтвердило числову стійкість запропонованої схеми. Аналіз збігання показав, що воно є монотонне і відповідне до порядку апроксимації. Тестові розрахунки продемонстрували, що в порівнянні зі схемою Гальоркіна запропонована схема є суттєво менш чуйною до жорсткості рівнянь Максвела в плазмовому середовищі. uk_UA
dc.description.abstract В работе представлена теория численной устойчивости схем взвешенных невязок применительно к уравнениям Максвелла с исключенным магнитным полем. На ее основе разработана численно устойчивая схема, использующая физические компоненты электрического поля и однородные пробные функции. Для этой схемы проведено тестирование в сравнении со схемой Галеркина. Оно подтвердило численную устойчивость предложенной схемы. Анализ сходимости показал, что она является монотонной и соответствует порядку аппроксимации. Тестовые расчеты продемонстрировали, что по сравнению со схемой Галеркина предложенная схема значительно менее чувствительна к жесткости уравнений Максвелла в плазменной среде. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Basic plasma physics uk_UA
dc.title Modelling of Maxwell’s equations using uniform finite elements uk_UA
dc.title.alternative Моделювання рівнянь Максвела з використанням однорідних скінчених елементів uk_UA
dc.title.alternative Моделирование уравнений Максвелла с использованием однородных конечных элементов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис