Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2008, № 2

Репозиторій DSpace/Manakin

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2008, № 2

 
Переглядів: 41415
Завантажень: 74714

ЗМІСТ

Малиновська І.В.
До характеристики мовної особистості В.В.Акуленка: стилістичні, лінгвориторичні та лінгвокогнітивні аспекти

Багрій О.І.
Жанрова специфіка писемної наукової дискусії

Белова А.Д.
Категоризация и концептуализация знаний в теоретической и прикладной лингвистике

Белова А.Д., Васильева О.А.
Реклама автомобилей Mercedes-Benz: принципы и составляющие

Біскуб І.П.
Ситуативно-інформаційне моделювання у англомовному дискурсі програмного забезпечення

Букрєєва О.Й.
Особливості перекладу іменних словосполучень у наукових і технічних текстах

Гарєєва М.Р.
MARIAGE À LA FRANÇAISE: створення нових та перекодування традиційних стереотипів (на матеріалі он-лайн публікацій Інтернет-версії журналу Madame Figaro)

Гнатюк Л.
Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів XXI ст., або міфи і правда про українську мову в Європі (на матеріалі німецькомовних видань)

Гончарова О.О.
Czenglish у сучасному комунікативному просторі

Жалай В.Я.
Антропоцентричні параметри типології французьких паремій (на матеріалі концептосфери «назви людської істоти»)

Жежель О.О.
Новітні номінації у сфері дизайну інтер’єру (на матеріалі сучасної англійської мови)

Задоріжна Н.І.
Комбінаторика просодичних компонентів в англомовному дискурсі радіо реклами

Зирка В.В.
Заимствования в рекламе: мода и информативность

Ільченко О.М., Шелковнікова З.Б.
Науковий дискурс: шляхи до (взаємо)розуміння

Каптюрова О.В.
Роль інтонації у формуванні семантики вигуків (на матеріалі англійської мови)

Карабан А.В.
Суб’єктивно-модальний характер прикметникової модифікації

Кикоть В.М.
Поезія Роберта Фроста та її українські переклади

Кияк-Редькович Л.Т.
Структурно-семантичні та прагматичні особливості креолізації малоформатних текстів дитячої літератури (на матеріалі сучасної англійської мови)

Коваленко Г.М.
Семіотика англомовних альтернативних культур другої половини ХХ століття

Кононова Д.В.
Реалізація каузації у неформальних комунікативних ситуаціях медичного дискурсу

Кравцова О.О.
Когнітивно-дискурсивні особливості категорії суперлативності в сучасній англійській мові

Кравченко Н.Г.
Внутрішнє мовлення в афективній формі

Крутько Т.В.
Мовні особливості рекламних текстів у гендерному аспекті (на матеріалі віртуальної реклами)

Мойсеєнко О.Ю.
Англійська мова в мовних і міжкультурних контактах у східній Африці: «шенг» як лінгвокультурний гібрид

Рубашова Л.М.
Час, простір та текст у контексті розвитку англійської мови та процесів глобалізації

Склярова О.П.
Концепт ПАТРІОТИЗМ у дискурсі Барака Обами

Слухай А.С.
Ахроматичність як ознака образної парадигми давньоанглійських епічних творів 10-11 ст. та поеми “Беовульф”

Снєгірьова Є.О.
Паузи коливання (гезитації) у спонтанному мовленні: конструктив чи деструктив?

Столярова М.О.
Словотвірні моделі та когнітивні механізми мережевої номінації (на матеріалі доменних імен новостворених веб-сайтів)

Чайка Л.В.
Загальнолінгвістичний потенціал проблеми міжмовних паралелей

Шаля О.І.
Метафора як когнітивна модель у сучасному англомовному науковому дискурсі

Шпенюк І.Є.
Етикетні мовленнєві стереотипи в американському науково-академічному дискурсі (на матеріалі лекцій та колоквіумів)

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds