Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив температури карбонізації активованого нанопористого вуглецевого матеріалу на його електрохімічні властивості

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бойчук, Т.Я.
dc.contributor.author Будзуляк, І.М.
dc.contributor.author Рачій, Б.І.
dc.contributor.author Іванічок, Н.Я.
dc.date.accessioned 2016-11-15T14:47:30Z
dc.date.available 2016-11-15T14:47:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Вплив температури карбонізації активованого нанопористого вуглецевого матеріалу на його електрохімічні властивості / Т.Я. Бойчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Н.Я. Іванічок // Физическая инженерия поверхности. — 2015. — Т. 13, № 3. — С. 335-339. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1999-8074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/108762
dc.description.abstract В роботі проведено дослідження електрохімічних властивостей нанопористого вуглецю, карбонізованого при різних температурах. Встановлено, що активація вуглецевого матеріалу приводить до збільшення кількості пор та оптимізації морфології. Розраховано значення питомої ємності СК на основі термічно активованих вуглеців та встановлено, що максимальною питомою ємністю (порядку 180 Ф/г) володіє зразок з температурою карбонізації 973 К. uk_UA
dc.description.abstract В работе проведено исследование электрохимических свойств нанопористого углеродного материалла, карбонизированного при различных температурах. Установлено, что активация углеродного материала приводит к увеличению количества пор и оптимизации морфологии. Рассчитано значение удельной емкости СК на основе термически активированных углеродных материаллов и установлено, что максимальная удельной емкостью (порядка 180 Ф/г) обладает образец с температурой карбонизации 973 К. uk_UA
dc.description.abstract The paper studied the electrochemical properties of nanoporous carbon, carbonated at different temperatures. Established that activation of the carbon material leads to an increase in pore quantity and morphology optimization. The values of specific capacity of supercapacitor based on thermally activated carbon were calculated аnd found, that the maximum of specific capacity (about 180 F/g) has a sample with carbonization temperature 973 K. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физическая инженерия поверхности
dc.title Вплив температури карбонізації активованого нанопористого вуглецевого матеріалу на його електрохімічні властивості uk_UA
dc.title.alternative Влияние температуры карбонизации активированного нанопористого углеродного материалла на его электрохимические свойства uk_UA
dc.title.alternative The influence of carbonization temperature of activated nanoporous carbon material on its electrochemical properties uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 538.971


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис