Перегляд за автором "Перестюк, М.О."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Капустян, О.В.; Перестюк, М.О. (Доповіді НАН України, 2015)
  Дослiджується iснування глобальних атракторiв для iмпульсних динамiчних систем, що мають траєкторiї з нескiнченною кiлькiстю iмпульсних збурень. Для параболiчного нелiнiйно збуреного рiвняння з iмпульсним впливом доведено ...
 • Королюк, В.С.; Луковський, І.О.; Перестюк, М.О.; Працьовитий, М.В.; Самойленко, А.М.; Яковець, В.П. (Український математичний журнал, 2012)
  13 грудня 2012 року виповнилось 80 років академіку Національної академії педагогічних наук України, доктору фізико-математичних наук, професору Миколі Івановичу Шкілю.
 • Березанський, Ю.М.; Бойчук, О.А.; Горбачук, М.Л.; Дрозд, Ю.А.; Королюк, В.С.; Луковський, І.О.; Макаров, В.Л.; Нікітін, А.Г.; Перестюк, М.О.; Портенко, М.І.; Самойленко, Ю.С.; Трохимчук, Ю.Ю.; Шарко, В.В.; Шарковський, О.М. (Український математичний журнал, 2013)
  Другого січня 2013 р. виповнилося сімдесят п’ять років видатному математику, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України Анатолію Михайловичу Самойленку — одній із найяскравіших особистостей у ...
 • Перестюк, М.О.; Капустян, О.В.; Романюк, І.В. (Доповіді НАН України, 2017)
  Досліджено існування глобальних атракторів для імпульсних многозначних динамічних систем, траєкторії яких мають нескінченну кількість імпульсних збурень. Одержані результати застосовано до параболічної слабонелінійної ...
 • Перестюк, М.О.; Чернікова, О.С. (Український математичний журнал, 2008)
  Приведен краткий обзор основных результатов no теории импульсных дифференциальных уравнений, установленных в течение последних лет.
 • Данилов, В.Я.; Митропольський, Ю.О.; Перестюк, М.О.; Самойленко, А.М. (Український математичний журнал, 2002)
  11 березня 2002 р. виповнилося 60 років від дня народження відомого математика Дмитра Івановича Мартинюка, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в області науки і техніки (1985 р.). ...
 • Городній, М.Ф.; Данилов, В.Я.; Кириченко, В.В.; Перестюк, М.О.; Самойленко, А.М. (Український математичний журнал, 2012)
  Дмитро Іванович Мартинюк — математик, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1985 р.), відомий спеціаліст в області звичайних диференціальних рівнянь та ...
 • Самойленко, А.М.; Березанський, Ю.М.; Кошляков, В.М.; Королюк, В.С.; Луковський, І.О.; Перестюк, М.О.; Бойчук, О.А.; Ликова, О.Б.; Лимарченко, О.С.; Самойленко, В.Г. (2007)
 • Самойленко, А.М.; Березанський, Ю.М.; Королюк, В.С.; Кошляков, В.М.; Луковський, І.О.; Шарковський, О.М.; Горбачук, М.Л.; Макаров, В.Л.; Перестюк, М.О.; Самойленко, Ю.І.; Степанець, О.І.; Тамразов, П.М.; Трохимчук, Ю.Ю.; Шарко, В.В. (2007)
  Ця стаття присвячується Почесному директору Інституту математики HAH України, академіку HAH України i Російської AH Юрію Олексійовичу Митропольському з нагоди його дев'яносторічного ювілею. Саме видатному вченому Ю. О. ...
 • Перестюк, М.О.; Чернікова, О.С. (Український математичний журнал, 2002)
  Вводиться понятгя стійкості інтегральної множини імпульсної диференціальної системи загального вигляду (з нефіксованими моментами часу імпульсного збурення). Встановлюються досташі умови стійкості інтегральної множини.
 • Король, І.І.; Перестюк, М.О. (2007)
  A new numerical-analytic method for investigating the boundary-value problems for nonlinear differential systems is suggested.
 • Перестюк, М.О.; Черникова, О.С. (Український математичний журнал, 1984)
  Устанавливаются некоторые достаточные условия устойчивости тривиального решения нелинейной системы дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Распространяются на случай импульсных систем отдельные результаты ...
 • Митропольський, Ю.О.; Самойленко, А.М.; Скороход, А.В.; Королюк, В.С.; Перестюк, М.О.; Портенко, М.І.; Козаченко, Ю.В.; Булдигін, В.В.; Пономаренко, О.І. (Український математичний журнал, 2002)
  16 квітня 2002 року виповнилось 70 років видатному математику і педагогу, члену-кореспонденту НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору фізико-математичних наук. професору Михайлу Йосиповичу Ядренку.
 • Самойленко, А.М.; Перестюк, М.О.; Теплінський, Ю.В.; Конет, І.М. (Український математичний журнал, 2002)
  З 22 по 24 травня 2002 р. на базі фізико-математичного факультету Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету проходила конференція, присвячена пам'яті лауреата Державної премії України в галузі науки і ...
 • Ахметов, М.У.; Перестюк, М.О. (Український математичний журнал, 1993)
  A method of study of differential equations with an impulse action on a surface, applied in [1] for a bounded part of the phase space, is now being extended to the whole space
 • Ахметов, М.У.; Перестюк, М.О. (Український математичний журнал, 1984)
  Исследуется вопрос существования й приближенного отыскания почти периодических решений одного класса линейных и слабо нелинейных систем дифференциальных уравнений, подверженных импульсному воздействию. Изучается также ...
 • Митропольський, Ю.О.; Березанський, Ю.М.; Горбачук, М.Л.; Королюк, В.С.; Луковський, І.О.; Макаров, В.Л.; Перестюк, М.О.; Самойленко, Ю.С.; Шарко, В.В.; Шарковський, О.М.; Дороговцев, А.А.; Дрозд, Ю.А.; Ребенко, О.Л.; Ронто, А.М.; Ронто, М.Й. (Український математичний журнал, 2008)
 • Перестюк, М.О.; Фекета, П.В. (Український математичний журнал, 2013)
  Установлены новые условия сохранения асимптотически устойчивого инвариантного тороидального многообразия линейного расширения динамической системы на торе при малых возмущениях на множестве неблуждающих точек. Данный подход ...
 • Перестюк, М.О.; Мішура, Ю.С.; Рагуліна, О.Ю. (Доповіді НАН України, 2014)
  Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ...
 • Горбачук, Т.В.; Перестюк, М.О. (Український математичний журнал, 1997)
  Для однієї системи з імпульсним збуренням встановлено умови, за яких додатний корінь рівняння спиці опарних амплітуд, отриманого з рівнянь перших наближень, породжує розривний граничний цикл. Побудовано покращені перші ...