Перегляд за автором "Марченко, А.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ентин, В.А.; Гинтов, О.Б.; Мычак, С.В.; Вельский, В.Н.; Гейко, Ю.В.; Поляченко, Е.В.; Гуськов, С.И.; Марченко, А.В. (Геофизический журнал, 2019)
  Рассмотрены новые данные геофизических, геохимичесих и петрологических изучений известной вытянутой на 35 км линейной геологической структуры, предполагаемой разломно-дайковой природы в кристаллическом фундаменте западной ...
 • Собисевич, А.Л.; Рогожин, Е.А.; Собисевич, Л.Е.; Канониди, К.Х.; Кендзера, А.В.; Марченко, А.В.; Орлюк, М.И. (Геофизический журнал, 2014)
  Анализируются результаты натурных наблюдений волновых возмущений, зарегистрированных в период подготовки и развития землетрясения на территории Китая в провинции Сычуань 20 апреля 2013 г. Экспериментальные данные получены ...
 • Орлюк, М.І.; Марченко, А.В.; Яцевський, П.І. (Доповіді НАН України, 2018)
  Виявлення та оцінка областей концентрації радону є актуальною задачею при вивченні екологічної безпеки території для проживання людей. Показано, що радонові аномалії продукуються радіоактивними елементами торієм і ураном, ...
 • Орлюк, М.І.; Марченко, А.В.; Бакаржієва, М.І. (Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики, 2013)
  Узагальнено всі наявні картографічні матеріали щодо геомагнітного поля району Курської магнітної аномалії (КМА). Проаналізовано характер аномального магнітного поля (∆Т)а на земній поверхні, висоті 5 і 30 км та супутникових ...
 • Бакаржиева, М.И.; Марченко, А.В.; Розыган, Т.В.; Гадяцкая, Е.П.; Друкаренко, В.В. (Геофизический журнал, 2016)
  У статті проаналізовано закономірності відображення геологічної будови багатофазного проникнення інтрузивних масивів Східного Приазов'я у магнітному полі. Особливості глибинної будови розглянуто з урахуванням даних сейсмічного ...
 • Орлюк, М.И.; Роменец, А.А.; Марченко, А.В.; Орлюк, И.М.; Иващенко, И.Н. (Геофизический журнал, 2015)
  Запропоновано технологію розрахунку силових та кутових компонент вектора індукції магнітного поля Землі. Технологія ґрунтується на розробці тривимірної моделі земної кори і розрахунку від неї північної (ΔBax), східної ...
 • Орлюк, М.И.; Марченко, А.В.; Роменец, А.А. (Геофизический журнал, 2017)
  Виконано аналіз просторово-часових змін магнітного поля Землі та її сейсмічності за період 1950—2015 рр. Для аналізу використано 12-ту модель міжнародного геомагнітного аналітичного поля Землі ВIGRF-12 (2015—2020). Ця ...
 • Сосновский, Л.А.; Марченко, А.В. (Проблемы прочности, 2001)
  По результатам экспериментальных данных построены кривая фрикционной усталости и кривые интенсивности изнашивания для трибосопряжения сталь 45 - полимер Ф4-ВМ. Обнаружены области мало- и многоцикловой, а также высокоресурсной ...