Перегляд за автором "Котляр, М.Ф."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Котляр, М.Ф. (2009)
  На думку автора, Київський літопис є ізводом, який складається в основному з воїнських повістей, з’єднаних аналістичними статями. У даній розвідці розглядаються повісті Володимира Мономаха, його синів – Мстислава та Ярополка, ...
 • Котляр, М.Ф. (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2011)
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2009)
  Дослідження загадкової постаті руського князя Олега, образ якого сплетений у літописах із розповідей, народних переказів і легенд. При всій своїй легендарності Олег був історичною особою, першим загальноруським князем.
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2017)
  Диференціація (структуризація) суспільного життя Русі спостерігається в літопису вже з перших свідчень про прихід скандинавів на північний захід Східної Європи. Сьогодні не може бути сумнівів у тому, що воно було неоднорідним ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2013)
  Настання феодальних відносин у давньоруському суспільстві вивчалось у вітчизняній історіографії переважно в аспекті розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, співвідношення різних форм володіння та власності на ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2015)
  Досліджено розвиток східнослов’янського, далі давньоруського суспільства впродовж ІХ–ХІІ ст. Відзначено труднощі джерельного й теоретичного планів на шляху етнокультурних та етносоціальних студіювань доби середньовіччя (а ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2016)
  Розглядаються установи міського управління на Русі, головним чином Південній, їх роль у налагодженні міського життя.
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2010)
  Дружина князя Ігоря Старого – Ольга, котра правила на Русі у 945–964 рр., зображена в «Повісті временних літ» на матеріалі вписаних до неї народних переказів і легенд. За всієї своєрідності цих фольклорних джерел вони ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2011)
  В історичній літературі князями-ізгоями називають членів дому Рюриковичів, котрі або втратили свої волості, або були обділені землею старшими князями, своїми дядьками. На думку автора статті, боротьба ізгоїв за «отчини» ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2010)
  Поняття «отчина» у значенні успадкованого від батька земельного володіння з’являється в літописі у другій половині ХІ ст. «Отчинний» порядок володіння волостями спочатку відстоювали князі-ізгої, протиставляючи його порядку ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2012)
  Розглядаються початкові етапи формування давньоруської державності. На думку автора, її корені сягають VI–VII ст. Із ІХ ст. про країну й державу Русь починають згадувати давньоруські та вітчизняні джерела. Відкидається ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2015)
  Досліджено структуру давньоруського суспільства ІХ–ХІІІ ст., його багатоукладність, існування в ньому залишків рабовласницького ладу, реліктів ладу родоплемінного та ін. Розглянуто еволюцію суспільства протягом усієї доби ...
 • Котляр, М.Ф. (Український історичний журнал, 2013)
  Розглядаються передумови, причини, рушійні сили й перебіг удільної роздробленості на Русі в ХІI–ХІІI ст., що порушила цілісність централізованої держави Володимира Святославича та Ярослава Мудрого. Соціально-економічний ...