Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Acceleration of electrons at wakefield excitation by a sequence of relativistic electron bunches in dielectric resonator

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kiselev, V.A.
dc.contributor.author Linnik, A.F.
dc.contributor.author Mirnyj, V.I.
dc.contributor.author Onishchenko, I.N.
dc.contributor.author Uskov, V.V.
dc.date.accessioned 2015-11-11T19:53:30Z
dc.date.available 2015-11-11T19:53:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Acceleration of electrons at wakefield excitation by a sequence of relativistic electron bunches in dielectric resonator / V.A. Kiselev, A.F. Linnik, V.I. Mirnyj, I.N. Onishchenko, V.V. Uskov // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 116-118. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 41.75.Lx, 41.85.Ja, 41.60.Bq
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88313
dc.description.abstract Method is proposed to divide a regular sequence of electron bunches into parts of bunches driving wakefield and witness bunches, which should be accelerated. It allows to avoid the necessity of additional electron accelerator for witness bunches producing and the necessity of precision short time techniques of injection phase adjusting. The idea concludes to the frequency detuning between bunches repetition frequency and the frequency of the fundamental mode of excited wakefield. Experiments were carried out on the linear resonant accelerator "Almaz-2", which injected in the dielectric resonator a sequence of 6000 short bunches of relativistic electrons with energy 4.5МeV, charge 0.16 nC and duration 60psec each, the repetition interval 360 ps. Frequency detuning was entered by change of frequency of the master generator of the klystron within the limits of one percent so that the phase taper on the length of bunches sequence achieved 2π. Energy spectra of electrons of bunches sequence, which have been propagated through the dielectric resonator are measured and analyzed. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано метод поділення регулярної послідовності електронних згустків на згустки, що збуджують кільватерне поле і згустки-свідки, які повинні прискорюватися. Це дозволяє уникнути необхідності в додатковому прискорювачі для отримання згустків-свідків і прецизійної короткоімпульсної техніки для вибору фази інжекції. Ідея зводиться до введення розладу між частотою проходження згустків і частотою основної моди кільватерного поля, що збуджується. Експерименти проводились на лінійному резонансному прискорювачі «Алмаз-2», який інжектував в діелектричний резонатор послідовність 6000 коротких згустків релятивістських електронів з енергією 4.5 МеВ, зарядом 0.16 нКл і тривалістю кожного 60 пс, інтервал повторення 360 пс. Розлад частоти вводився змінюванням частоти задавальног генератора клістрона в межах одного процента, так що набіг фази на довжині послідовності згустків сягав 2π. Вимірювались і аналізувались енергетичні спектри електронів послідовності згустків, що пройшли через діелектричний резонатор. uk_UA
dc.description.abstract Предложен метод разделения регулярной последовательности электронных сгустков на сгустки, возбуждающие кильватерное поле, и сгустки-свидетели, которые должны ускоряться. Это позволяет избежать необходимости в дополнительном ускорителе для получения сгустков-свидетелей и прецизионной коротко- импульсной техники для выбора фазы инжекции. Идея сводится к введению расстройки между частотой следования сгустков и частотой основной моды возбуждаемого кильватерного поля. Эксперименты проводились на линейном резонансном ускорителе «Алмаз-2», который инжектировал в диэлектрический резонатор последовательность 6000 коротких сгустков релятивистских электронов с энергией 4.5МэВ, зарядом 0.16 нКл и длительностью каждого 60 пс, время повторения 360 пс. Расстройка частоты вводилась изменением частоты задающего генератора клистрона в пределах одного процента, так что набег фазы на длине последовательности сгустков достигал 2π. Измерялись и анализировались энергетические спектры электронов последовательности сгустков, прошедших через диэлектрический резонатор. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Плазменная электроника uk_UA
dc.title Acceleration of electrons at wakefield excitation by a sequence of relativistic electron bunches in dielectric resonator uk_UA
dc.title.alternative Прискорення електронів при збудженні кільватерних полів послідовністю релятивістських електронних згустків в діелектричних резонаторах uk_UA
dc.title.alternative Ускорение электронов при возбуждении кильватерных полей последовательностью релятивистских электронных сгустков в диэлектрических резонаторах uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис