Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The parametric excitation of ion Bernstein modes at the ICR plasma heating in the U-3M torsatron

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Olshansky, V.V.
dc.contributor.author Stepanov, K.N.
dc.contributor.author Tarasov, I.K.
dc.contributor.author Tarasov, M.I.
dc.contributor.author Sitnikov, D.A.
dc.contributor.author Skibenko, A.I.
dc.contributor.author Volkov, E.D.
dc.date.accessioned 2015-11-09T21:25:29Z
dc.date.available 2015-11-09T21:25:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation The parametric excitation of ion bernstein modes at the ICR plasma heating in the U-3M torsatron / V.V. Olshansky, K.N. Stepanov, I.K. Tarasov, M.I. Tarasov, D.A Sitnikov, A.I. Skibenko, E.D. Volkov // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 46-48. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.55.Fa; 52.35.B
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88220
dc.description.abstract The results of theoretical and experimental investigations of oscillatory and wave processes at the stellarator plasma edge are presented. Experimental results were interpreted using the kinetic theory of the electron-ion parametrical instability. It is shown that the interaction between plasma and the alternating electric field under conditions carried out in given experiment makes possible a parametric excitation of the ion cyclotron oscillations. uk_UA
dc.description.abstract Представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень осциляторних й хвильових процесів в периферійній стелараторній плазмі. Експериментальні результати інтерпретуються на основі кінетичної теорії електрон-іонної параметричної нестійкості. Показано, що дія змінного електричного поля на плазму в умовах даного експерименту робить можливим параметричне збудження іонних циклотронних коливань. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований колебательных и волновых процессов в периферийной стеллараторной плазме. Экспериментальные результаты интерпретируются на основе кинетической теории электрон-ионной параметрической неустойчивости. Показано, что воздействие переменного электрического поля на плазму в условиях данного эксперимента делает возможным параметрическое возбуждение ионных циклотронных колебаний. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Магнитное удержание uk_UA
dc.title The parametric excitation of ion Bernstein modes at the ICR plasma heating in the U-3M torsatron uk_UA
dc.title.alternative Параметричне збуждення іонних Бернштейнівських мод при ІЦР- нагріванні плазми в торсатроні У-3М uk_UA
dc.title.alternative Параметрическое возбуждение ионных Берштейновских мод при ИЦР- нагреве плазмы в торсатроне У-3М uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис