Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження національної архітектурно-мистецької спадщини у діяльності історичного товариства Нестора-літописця (1900-ті рр.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ковпаненко, Н.
dc.date.accessioned 2015-10-28T18:08:10Z
dc.date.available 2015-10-28T18:08:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Дослідження національної архітектурно-мистецької спадщини у діяльності історичного товариства Нестора-літописця (1900-ті рр.) / Н. Ковпаненко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. — К., 2014. — Вип. 19. — С. 257-271. — Бібліогр.: 37 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0115
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87887
dc.description.abstract У статті на основі опублікованих і архівних джерел досліджується діяльність Історичного товариства Нестора-літописця по вивченню національної архітектурно-мистецької спадщини. Висвітлено роботу Комісії по опису старожитностей України, розглянуто друковані праці її членів. Ключові слова: архітектурно-мистецька спадщина, Історичне товариство Нестора-літописця, Комісія по опису старожитностей України, Г. Павлуцький uk_UA
dc.description.abstract В статье на основе опубликованных и архивных источников исследуется деятельность Исторического общества Нестора-летописца по изучению национального архитектурно-художественного наследия. Освещена работа Комиссии по описанию древностей Украины, рассмотрены печатные работы ее членов. Ключевые слова: архитектурно-художественное наследие, Историческое общество Нестора-летописца, Комиссия по описанию древностей Украины, Г. Павлуцкий. uk_UA
dc.description.abstract Relying on published and archived documents, the paper describes the activities of the Nestor-the-Chronicler History Society in studying the national and artistic heritage. It covers the activities of the Commission on Attribution of Ukrainian Memorabilia and analyzes printed works of its members. Keywords: architectural and artistic heritage, the Nestor-the-Chronicler History Society, the Commission for Attribution of Ukrainian Memorabilia, H. Pavlutskyi. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика
dc.title Дослідження національної архітектурно-мистецької спадщини у діяльності історичного товариства Нестора-літописця (1900-ті рр.) uk_UA
dc.title.alternative Исследования архитектурно-художественного наследия Украины в деятельности Исторического общества Нестора-летописца (1900-е гг.) uk_UA
dc.title.alternative Studies of architectural and art heritage in the activities of the Nestor-the-Chronicler History Society (1900th years) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 930.1 (72+7) (477) "18/19"


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис