Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kotsiuba, I.B.
dc.contributor.author Mazur, S.M.
dc.date.accessioned 2015-09-21T17:02:22Z
dc.date.available 2015-09-21T17:02:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-5878
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86566
dc.description.abstract The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title Conditions of equilibrium for European option uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 591.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис