Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Алгоритм розв’язування інтегрального рівняння Вольтерри І роду при апроксимації ядер сплайнами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Верлань, Д.А.
dc.date.accessioned 2015-09-18T16:15:43Z
dc.date.available 2015-09-18T16:15:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Алгоритм розв’язування інтегрального рівняння Вольтерри І роду при апроксимації ядер сплайнами / Д.А. Верлань // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 8. — С. 23-33. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-5878
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86469
dc.description.abstract У статті розглядається питання розробки та оцінки похибок чисельного алгоритму розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерри на основі використання інтерполяційних сплайнів. У порівнянні з традиційними алгоритмами цей алгоритм має малу кількість обчислювальних операцій на кроці циклічних процедур і може забезпечувати синтез структур спеціалізованих обчислювальних пристроїв, орієнтованих на розв’язання задачі відновлення сигналів в реальному часі. uk_UA
dc.description.abstract In this paper considered is the issue the development and evaluation of errors numerical algorithm for solving integral equations Volterra through the use of interpolation splines. Compared with traditional algorithms, this algorithm has a small number of computational operations in step cyclic processes and structures can provide a synthesis of specialized computing devices, focused on solving the problem of signal restoration in real time. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title Алгоритм розв’язування інтегрального рівняння Вольтерри І роду при апроксимації ядер сплайнами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис