Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

В.И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных производительных сил Крыма: новые материалы

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лавров, В.
dc.date.accessioned 2015-08-24T12:39:34Z
dc.date.available 2015-08-24T12:39:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation В.И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных производительных сил Крыма: новые материалы / В. Лавров // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. — К., 2013. — Вип. 18. — С. 55-63. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0115
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85829
dc.description.abstract Статья основана на документальных находках автора и содержит уникальную информацию о работе Комиссии по изучению естественных производительных сил Крыма, основанную в мае 1920 г., которую возглавил В.И. Вернадский. Кроме архивных материалов, автором статьи активно привлекаются в качестве дополнительной информации крымские газеты периода 1920-х гг., а также официальная информация, размещенная в крымских журналах того времени. Эти хроникальные заметки позволяют воссоздать недостающие страницы из истории науки в Крыму и, в частности, о рождении, становлении и работе Комиссии по изучению естественных производительных сил Крыма под руководством В.И. Вернадского. uk_UA
dc.description.abstract Стаття базується на документальних знахідках автора і містить унікальну інформацію про роботу Комісії з вивчення природних продуктивних сил Криму, заснованої в травні 1920 р., що очолив В.І. Вернадський. Крім архівних матеріалів, автором статті, в якості додаткової інформації, активно залучаються кримські газети періоду 1920 р., а також офіційна інформація, яка була розміщена в кримських журналах того часу. Ці хронікальні нотатки дозволяють відтворити відсутні сторінки з історії науки в Криму і, зокрема, про зародження, становлення та роботу Комісії з вивчення природних продуктивних сил Криму під керівництвом В.І. Вернадського. uk_UA
dc.description.abstract This paper is based on the documentary findings and contains unique information about the work of the Commission for the Study of the Natural Productive Forces of Crimea, which was founded in May 1920 and headed by V.I. Vernadsky. In addition to archival materials, the author has actively used the Crimean newspapers issued in the 1920s and the official reports published in the Crimean journals of the time. These chronicles allow to recreate the missing pages of the history of Crimean science and, particularly, about the genesis, establishment and work of the Commission for the Study of the Natural Productive Forces of the Crimea under the Vernadsky’s rule. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика
dc.subject До 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського (матеріали «круглого столу»: м. Київ, Інститут історії України НАН України, 19 березня 2013 р.) uk_UA
dc.title В.И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных производительных сил Крыма: новые материалы uk_UA
dc.title.alternative В.І. Вернадський і Комісія з вивчення природних продуктивних сил Криму: нові матеріали uk_UA
dc.title.alternative V.I. Vernadsky and the Commission for the Study of the Natural Productive Forces of Crimea: New materials uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc (282.247.34).001:338.3«В.Вернадський»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис