Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kazymyr, V.V.
dc.contributor.author Tevkun, M.V.
dc.contributor.author Drozd, O.P.
dc.date.accessioned 2015-07-05T07:29:15Z
dc.date.available 2015-07-05T07:29:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Technologies of data transmission in video conferencing systems / V.V. Kazymyr, M.V. Tevkun, O.P. Drozd // Математичні машини і системи. — 2013. — № 4. — С. 64-69. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-9763
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84272
dc.description.abstract The methods and technologies, associated with video and audio data transmission in video conferencing systems were discovered. Existing problems in the field of data transmission in conferencing systems via the Internet and methods for their solution were considered. The most widely used technologies of data transmission in the video conferencing systems via the Internet were analyzed. The concept of telepresence and features of video conferencing systems that it provides were considered. Conclusions about the appropriateness of using different technologies of video and audio data transfer depending on the type of video conferencing system were made. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено методи і технології передачі відео- та аудіоданих у системах відеоконференцзв’язку. Розглянуто існуючі проблеми у сфері передачі даних у системах конференцзв'язку через Інтернет і методи їх вирішення. Проаналізовано найбільш поширені технології передачі відео- та аудіоданих у системах відеоконференцзв'язку через Інтернет. Розглянуті поняття телеприсутності і особливості систем відеоконференцзв'язку, що її забезпечують. Зроблено висновки про доцільність використання різних технологій передачі відео- та аудіоданих залежно від типу системи відеоконференцзв'язку. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы методы и технологии передачи видео- и аудиоданных в системах видеоконференцсвязи. Рассмотрены существующие проблемы в сфере передачи данных в системах конференцсвязи через Интернет и методы их решения. Проанализированы наиболее распространенные технологии передачи видео- и аудиоданных в системах видеоконференцсвязи через Интернет. Рассмотрены понятие телеприсутствия и особенности систем видеоконференцсвязи, которые его обеспечивают. Сделаны выводы о целесообразности использования различных технологий передачи видео- и аудиоданных в зависимости от типа системы видеоконференцсвязи. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем математичних машин і систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичні машини і системи
dc.subject Інформаційні і телекомунікаційні технології uk_UA
dc.title Technologies of data transmission in video conferencing systems uk_UA
dc.title.alternative Технології передачі даних у системах відеоконференцзв’язку uk_UA
dc.title.alternative Технологии передачи данных в системах видеоконференцсвязи uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.773.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис