Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Study of one-zone subcritical amplifiers of neutron flux involving enriched uranium

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Babenko, V.A.
dc.contributor.author Gulik, V.I.
dc.contributor.author Jenkovszky, L.L.
dc.contributor.author Pavlovich, V.N.
dc.contributor.author Pupirina, E.A.
dc.date.accessioned 2015-05-13T18:21:52Z
dc.date.available 2015-05-13T18:21:52Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Study of one-zone subcritical amplifiers of neutron flux involving enriched uranium / V.A. Babenko, V.I. Gulik, L.L. Jenkovszky, V.N. Pavlovich, E.A. Pupirina // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 6. — С. 122-126. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 12.20.-m, 13.40.-f, 13.60-Hb, 13.88.+e
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/81242
dc.description.abstract We examine the main aspects of the construction of subcritical systems able to multiply neutrons from the external source with emphasis on the choice of the neutron source and optimization of the parameters of the subcritical system. We present results of our calculations of neutron flux amplification factor for the one-zone spherical systems made up of the enriched uranium, water solution of the enriched uranium, and for the spherical enriched uranium system with reflector. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто основні аспекти побудови підкритичних систем, здатних розмножувати нейтрони зовнішнього джерела, що стосуються вибору джерела нейтронів і оптимізації параметрів підкритичної системи. Представлено результати розрахунків коефіцієнтів посилення для однозонної сферичної системи зі збагаченого урану, однозонної сферичної системи з розчину збагаченого урану у воді, а також для системи збагаченого урану, що складається зі сферичної активної зони, і відбивача. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены основные аспекты построения подкритических систем, способных усиливать нейтроны внешнего источника, касающиеся выбора источника нейтронов и оптимизации параметров подкритической системы. Представлены результаты расчетов коэффициентов усиления для однозонной сферической системы из обогащенного урана, однозонной сферической системы из раствора обогащенного урана в воде, а также для системы обогащенного урана, состоящей из сферической активной зоны и отражателя. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ядерных методов uk_UA
dc.title Study of one-zone subcritical amplifiers of neutron flux involving enriched uranium uk_UA
dc.title.alternative Дослідження однозонних підкритичних підсилювачів потоків нейтронів на основі збагаченого урану uk_UA
dc.title.alternative Исследование однозонных подкритических усилителей потоков нейтронов на основе обогащенного урана uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис