Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зема, В.
dc.date.accessioned 2015-03-22T16:03:44Z
dc.date.available 2015-03-22T16:03:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка / В. Зема // Україна в Центрально-Східній Європі: Зб. наук. пр. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — Вип. 12-13. — С. 65-95. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0035
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/78916
dc.description.abstract У статті розглядаються два тексти, що оповідають про навернення князя Володимира на християнство: Повість временних літ та «Оповідь проти латин». Розглядається історіографія вивчення обох текстів. Поява різниць між латинською та візантійською гілками християнства випливає з періоду іконоклазму та дискусій після повер- нення до ортодоксії. Окрім складання закидів «латинникам», відбувається формування програми внутрішнього оздоблення храмів візантійської традиції, де центральне місце посідає сюжет «причастя апостолів». Поява цього сюжету сягає часів перед іконоклазмом і зіперта на Єрусалимську літургію (ап. Якова). Полемічні закиди у обох текстах ґрунтуються на антилатинських переліках, що фіксували різниці догматичні, обрядові та звичаєві. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются два текста, повествующих об обращении князя Владимира в християнство: Повесть временных лет и «Сказание против латин». Рассматривается историография изучения обоих текстов. Появление различий между латинской и византийской ветвями христианства следует из периода иконоклазма и дискуссий после возвращения к ортодоксии. Кроме составления списка упрёков «латинникам», происходит сложение программы внутреннего декора храмов византийской традиции, где центральное место занимает сюжет «евхаристия апостолов». Появление этого сюжета относится ко времени перед иконоклазмом и опирается на Ерусалимскую литургию (ап. Иакова). Полемические упрёки в обоих текстах основываются на антилатинских перечнях, фиксирующих различия догматические, обря- довые и обычаевые. uk_UA
dc.description.abstract The conversion of the Prince Volodimer to Christianity is studying in current article. In the scope of my investigation are two sources containing The conversion of the Prince Volodimer to Christianity is studying in current article. In the scope of my investigation are two sources containing. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Україна в Центрально-Східній Європі
dc.subject Історія uk_UA
dc.title Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94(477) «8/10»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис