Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

"ДІМ" нації і глобалізаційні тенденції : соціогуманістична компонента стратегії розвитку України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вовканич, С.
dc.date.accessioned 2014-11-06T20:07:51Z
dc.date.available 2014-11-06T20:07:51Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation "ДІМ" нації і глобалізаційні тенденції : соціогуманістична компонента стратегії розвитку України / С. Вовканич // Вісн. НАН України. — 2003. — № 4. — С. 48-54. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/70482
dc.description.abstract Розглядається соціогуманістична компонента національного шляху до сталого розвитку. Ця компонента комплексно охоплює духовно-інтелектуальну, національно-інноваційну, інформаційно-мовну та інші складові, які детермінуються темпами розвитку вітчизняних систем науки, освіти, культури тощо, рівнем творення інтелектуальної власності України, потенціалом її людського капіталу, синергетичною творчою активністю суспільства. uk_UA
dc.description.abstract The sociohumanistic component of a national way to constant development is being examined. This component complexly involves spiritual-intellectual, national-innovational, informationalylinguistic and other components, which are being determined by rates of development of home systems of science, education, culture etc., by level of intellectual property of Ukraine, by potential of its human capital, by synergetic creative activity of the society. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Статті та огляди uk_UA
dc.title "ДІМ" нації і глобалізаційні тенденції : соціогуманістична компонента стратегії розвитку України uk_UA
dc.title.alternative «HOME» of the nation and globalisation trends (sociohumanistic component of the strategy of Ukrainian development) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис