Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Білик, О.І.
dc.contributor.author Голуб, Р.Р.
dc.date.accessioned 2014-09-20T06:52:54Z
dc.date.available 2014-09-20T06:52:54Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України / О.І. Білик, Р.Р. Голуб // Регіональна економіка. — 2013. — № 4(70). — С. 86-95. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0905
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68252
dc.description.abstract Досліджено сутність і характеристику диверсифікації, основні її види. Проаналізовано проблеми забезпечення гнучкого управління активами як необхідної умови зміцнення фінансової стійкості комерційного банку. Досліджена вітчизняна практика регулювання банківських активів та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы сущность и характеристика диверсификации, основные ее виды. Проанализированы проблемы обеспечения гибкого управления активами как необходимого условия укрепления финансовой устойчивости коммерческого банка. Исследована отечественная практика регулирования банковских активов и сформулированы предложения по его совершенствованию. uk_UA
dc.description.abstract The nature and characteristics of diversification, its main types are investigated. The problems of providing a flexible asset management as a prerequisite for strengthening the financial stability of a commercial bank are analyzed. Domestic practice regulation of banking assets is investigated and suggestions for its improvement are formulated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут регіональних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Регіональна економіка
dc.subject Фінанси і банківська справа uk_UA
dc.title Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України uk_UA
dc.title.alternative Исследование процессов диверсификации активов в коммерческих банках Украины uk_UA
dc.title.alternative Investigation Processes of Diversification of Assets in Commercial Banks of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.717


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис