Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Алєксєєв, І.В.
dc.contributor.author Білик, О.І.
dc.date.accessioned 2014-09-19T05:51:05Z
dc.date.available 2014-09-19T05:51:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І.В. Алєксєєв, О.І. Білик // Регіональна економіка. — 2013. — № 2(68). — С. 140-147. — Бібліогр.: 26 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0905
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68187
dc.description.abstract Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності. uk_UA
dc.description.abstract Определена сущность понятия надежности негосударственных пенсионных фондов и разработаны основные методические основы оценки их надежности. Установлено, что действенным способом раскрытия информации о надежности финансовых институтов является использование рейтингов. Определение класса надежности НПФ должно стать основой для предоставления им права на осуществление пенсионного обеспечения граждан на втором уровне пенсионной системы Украины. Для оценки надежности НПФ и ее изменения предлагается использование системы показателей, детерминированных с учетом качественных и количественных параметров, характеризующих деятельность НПФ. Построена система комплексной оценки надежности НПФ, которая позволяет присваивать соответствующий класс и уровень надежности. uk_UA
dc.description.abstract The essence of the concept of private pension funds reliability is defined and the basic methodological principles of evaluation of their reliability are developed. It is revealed that the use of ratings is an effective way of disclosing information about the reliability of financial institutions. Defining of reliability classes of private pension funds (PPF) shall become the basis for granting them the right to fulfill pension coverage of population on the second level of the pension system in Ukraine. Complex evaluation system of PPF reliability, which allows assignment of the relevant class and level of reliability, is developed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут регіональних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Регіональна економіка
dc.subject Фінанси і банківська справа uk_UA
dc.title Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні uk_UA
dc.title.alternative Методические основы интегральной оценки надежности негосударственных пенсионных фондов в Украине uk_UA
dc.title.alternative Methodical Principles of Integral Evaluation of Private Pension Funds Reliability in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис