Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бараняк, І.Є.
dc.date.accessioned 2014-09-18T16:08:18Z
dc.date.available 2014-09-18T16:08:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) / І.Є. Бараняк // Регіональна економіка. — 2013. — № 1(67). — С. 131-137. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0905
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68157
dc.description.abstract Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів на Львівщині. Представлені основи теоретичної моделі прогнозування кількості населення, яка містить три взаємопов’язані блоки прогнозних показників – народжуваності, смертності, міграції. На основі зміни цих показників розраховано прогнозні тенденції до 2050 р. В результаті статистичного моделювання представлені практичні результати демографічного прогнозування, що подаються у трьох варіантах (песимістичному, середньому та оптимістичному) і можуть бути використані для формування напрямків розвитку регіональної демографічної політики. uk_UA
dc.description.abstract Проанализированы современное состояние и тенденции развития демографических процессов на Львовщине. Представлены основы теоретической модели прогнозирования численности населения, которая содержит три взаимосвязанных блока прогнозных показателей - рождаемости, смертности, миграции. На основе изменения этих показателей рассчитаны прогнозные тенденции к 2050 г. В результате статистического моделирования представлены практические результаты демографического прогнозирования, которые подаются в трех вариантах (пессимистическом, среднем и оптимистическом) и могут быть использованы для формирования направлений развития региональной демографической политики. uk_UA
dc.description.abstract Current state and trends of the demographic processes development in the Lviv region are analyzed. The basics of the theoretical model of the population number forecast, which contains three connected blocks of the forecast indicators – fertility, mortality, and migration are presented. On the basis of these numbers alteration the forecast tendencies for 2050 are calculated. Due to the statistical modeling the practical results of the demographic forecasting, which are provided in three variants (pessimistic, medium, and optimistic) and can be used for the formation of regional demographic policy development directions, are represented. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут регіональних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Регіональна економіка
dc.subject Соціальна політика uk_UA
dc.title Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) uk_UA
dc.title.alternative Прогнозирование тенденций развития демографических процессов в региональном измерении (на примере Львовской области) uk_UA
dc.title.alternative Forecasting the Trends of Demographic Processes Development in the Regional Dimension (on the example of Lviv Region) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 322.144:314.18 (477.83)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис