Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Management system formation by recreational resources in the tourist activity in Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vartanian, A.V.
dc.date.accessioned 2014-08-20T17:07:56Z
dc.date.available 2014-08-20T17:07:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Management system formation by recreational resources in the tourist activity in Ukraine / A.V. Vartanian // Економічні інновації: Зб. наук. пр. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. — Вип. 48. — С. 49-54. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0066
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67163
dc.description.abstract In this article the development of sustainable tourism in the territory of Ukraine is described. Natural-Reserved Fund of the country is the object of the tourist activities. The environmental legislation of Ukraine in the sphere of tourism and the protection of the environment is analyzed in this paper. The examples of international cooperation for the implementation of environmentally oriented programs are considered. Also assesses the economic, environmental and social factors in the development of sustainable forms of tourism. The author suggests the mechanism of sustainable tourism’s management formation as a guarantor of national strategies for development of recreation and tourism activities in Ukraine. uk_UA
dc.description.abstract У данній статті проведено аналіз принципів та концептуальних положень екологічного туризму. Розглянуто форми організації туристичної діяльності на природних територіях та запропоновано впровадження системи менеджменту рекреаційних ресурсів в туристичній діяльності. Екологічний туризм порівняно нове поняття в туристській діяльності. Основна причина виникнення екотуризму знаходиться у невідрегульованості відносин у системі «суспільство - природа», або в туристській інтерпретації - «туризм - природне середовище». Починаючи з 90-х років екологічний туризм поступово зайняв значне місце в туристичній діяльності, як на міжнародному, так і на відчизняному рівні. Території природно-заповідного фонду (ПЗФ) все більше приваблюють туристів. З’являється все більше туристичних опреторів, що розробляють екологічні маршрути, та туристичних агенцій, що реалізують такий турпродукт. Ця діяльність відкриває нові екномічні можливості в природокористуванні. До установ природно-заповідного фонду України, які організовують і здійснюють екотуристську діяльність, відносяться національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, зоопарки, дендропарки. На сьогоднішній день, об’єкти ПЗФ отримали право на організацію туристично рекреаційної діяльності. Така діяльність має регулюватись положенням про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, проект якого розроблено з метою створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів, удосконалення рекреаційної діяльності установ природно-заповідного фонду. Управлінський (менеджментський) підхід є одним з найважливіших і найперспективніших в системі організації екотуристської діяльності. Цей підхід сфокусовано на таких життєво важливих для функціонування туристської фірми видах управлінської діяльності, як планування, контроль, ціноутворення, реклама тощо. Важливість і перспективність цього підходу обумовлено також і тим, що він орієнтується на сталий суспільно-економічний розвиток країни та регулювання змін, що відбуваються в суспільному та природному середовищі. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічні інновації
dc.title Management system formation by recreational resources in the tourist activity in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Формування системи менеджменту рекреаційних ресурсів в туристичній діяльності в Україні uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.48(477.7)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис