Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

«Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чухліб, Т.
dc.date.accessioned 2014-05-27T12:07:22Z
dc.date.available 2014-05-27T12:07:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation «Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи / Т. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі: Зб. наук. пр. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — Вип. 9-10. — С. 93-135. — Бібліогр.: 203 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0035
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/62858
dc.description.abstract У статті досліджено османський вектор політичних відносин українських гетьманів від Б. Хмельницького до І. Самойловича з турецьким султаном Мегмедом IV Авджи (1648–1687). Підтверджено, зокрема, протурецьку політичну орієнтацію українських правителів задля цілісності та політичного існування Війська Запорозького. Актуалізовано вплив українського чинника на обставини загальноєвропейської політики. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследовано османский вектор политических отношений украинских гетманов от Б. Хмельницкого до И. Самойловича с турецким султаномМехмедом IV Авджы (1648–1687). Подтверждено, в частности, протурецкую политическую ориентацию украинских правителей ради целостности и политического существования Войска Запорожского. Актуализировано влияние украинского фактора на обстоятельства общеевропейской политики. uk_UA
dc.description.abstract In this article has researched the Ottoman vector of political relations of the Ukrainian hetmans from B. Khmelnytsky to I. Samoilovych in the reign of the Turkish sultan Mehmed IV Avсi (1648-1687). It is confirmed mainly pro-Turkish political orientation of Ukrainian rulers to integrity and political existence of the Zaporizhian Host. It is also underlined the influence of Ukrainian factor on the circumstances of all-European policy. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Україна в Центрально-Східній Європі
dc.subject Історія uk_UA
dc.title «Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис