Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оптимизация задачи поиска временных характеристик экспонатов

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Липская, О.В.
dc.date.accessioned 2014-02-11T21:43:24Z
dc.date.available 2014-02-11T21:43:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Оптимизация задачи поиска временных характеристик экспонатов / О.В. Липская // Штучний інтелект. — 2010. — № 1. — С. 32-35. — Бібліогр.: 2 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-5359
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/56119
dc.description.abstract В статье рассматривается представление временных характеристик экспонатов в виде лингвистических переменных из теории нечеткой логики. Предлагается метод, основанный на кросс-шкальном переходе, позволяющий сокращать вычисления при решении задачи поиска экспонатов по временным характеристикам. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядається подання часових характеристик експонатів у вигляді лінгвістичних змінних з теорії нечіткої логіки. Пропонується метод, що базується на крос-шкальному переході, що дозволяє скорочувати обчислення при вирішенні задачі пошуку експонатів за часовими характеристиками. uk_UA
dc.description.abstract The paper is devoted to the time characteristics of exhibits which are represented as linguistic variables. The method, that is based on scale crossing, allows to reduce the computations which occur during finding exhibits by its time characteristics. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Штучний інтелект
dc.subject Системы и методы искусственного интеллекта uk_UA
dc.title Оптимизация задачи поиска временных характеристик экспонатов uk_UA
dc.title.alternative Оптимізація задачі пошука часових характеристик експонатів uk_UA
dc.title.alternative The optimization of finding exhibit’s time characteristics uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.827:902.6]:069.51


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис