Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ригайло, С.Я.
dc.date.accessioned 2010-01-22T12:20:36Z
dc.date.available 2010-01-22T12:20:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 215-222. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0905
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5484
dc.description.abstract Здійснено порівняльний аналіз стану кадрової та матеріально-технічної складової науково-технічного потенціалу Західного регіону України. Ідентифіковано наукові школи в академічних установах регіону на базі вибраних критеріїв. Зіставлено показники розвитку науково-технічної сфери Західного регіону України та країн-учасниць ЄС. uk_UA
dc.description.abstract Произведен сравнительный анализ кадровой и материально-технической составляющей научно-технического потенциала Западного региона Украины. Идентифицированы научные школы академических учреждений региона на основе выбранных критериев. Сравнены показатели развития научно-технической сферы Западного региона Украины и государств-членов ЕС. uk_UA
dc.description.abstract A comparative analysis of the staff and material-technical constituent of the scientific-technical potential of the Western region of Ukraine has been carried out. Scientific schools in the academic establishments of the region are identified on the basis of the chosen criteria. The data of the development of the scientific-technical sphere of the Western region of Ukraine and countries of the EU have been compared. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут регіональних досліджень НАН України uk_UA
dc.subject Наукові повідомлення uk_UA
dc.title Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України uk_UA
dc.title.alternative Aнализ кадровой и материально-технической составляющих научно-технического потенциала Западного региона Украины uk_UA
dc.title.alternative Analysis of the Staff and Material-Technical Constituents of the Scientific-Technical Potential of the Western Region of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.422.44:[331+330.14](477.8)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис