Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Алгоритм проверки гипотезы нормальности случайного вектора

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мукан, О.В.
dc.contributor.author Василенко, В.А.
dc.contributor.author Егоров, О.А.
dc.contributor.author Артеев, Т.М.
dc.date.accessioned 2013-11-06T01:38:38Z
dc.date.available 2013-11-06T01:38:38Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Алгоритм проверки гипотезы нормальности случайного вектора / О.В. Мукан, В.А. Василенко, О.А. Егоров, Т.М. Артеев // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2007. — Т. 9, № 2. — С. 26-32. — Бібліогр.: 5 назв. — pос. uk_UA
dc.identifier.issn 1560-9189
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50883
dc.description.abstract Рассмотрен алгоритм проверки гипотезы о нормальности двухмерного случайного вектора. В качестве меры расхождения выборочного и гипотетического распределения в алгоритме используется кумулянтный критерий. Приведены результаты исследования зависимости мощности кумулянтного критерия от объема выборки. Предложен способ повышения эффективности кумулянтного критерия. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто алгоритм перевірки гіпотези щодо нормальності двомірного випадкового вектора. Як міру розходження вибіркового та гіпотетичного розподілу в алгоритмі використано кумулянтний критерій. Наведено результати дослідження залежності потужності кумулянтного критерію від об’єму вибірки. Запропоновано спосіб підвищення ефективності кумулянтного критерію. uk_UA
dc.description.abstract The algorithm of testing the hypothesis about Gaussian distribution of two-dimensional random vector is considered. The cumulative test as a measure of a divergence of selective and hypothetical distribution in algorithm is used. Results of research of dependence of capacity of cumulative test from volume of sample are given. The way of increasing efficiency of cumulative test is offered. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут проблем реєстрації інформації НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Реєстрація, зберігання і обробка даних
dc.subject Математичні методи обробки даних uk_UA
dc.title Алгоритм проверки гипотезы нормальности случайного вектора uk_UA
dc.title.alternative Алгоритм перевірки гіпотези щодо нормальності випадкового вектора uk_UA
dc.title.alternative Algorithm of Testing the Hypothesis about Normality of a Random Vector uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис