Показати простий запис статті

dc.contributor.author Iwaniak, M.
dc.contributor.author Khadzhynov, W.
dc.date.accessioned 2013-10-24T00:11:43Z
dc.date.available 2013-10-24T00:11:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Distributed Transactions Modeling with the Use of Petri Nets / M. Iwaniak, W. Khadzhynov // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2012. — Т. 14, № 3. — С. 81-91. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1560-9189
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50587
dc.description.abstract The attempt of using ordinary Petri Net to model and study Three-Phase Commit protocol (3PC) is presented. A brief overview of Petri Nets is introduced. The nature of typical and distributed transactions are explained. 3PC protocol actions are described. The Petri Net of 3PCprotocol followed by reachability analysis and study of the net properties is presented. uk_UA
dc.description.abstract Зроблено спробу використання простої мережі Петрі для моделювання й дослідження трифазного протоколу фіксації (ЗРС). Наведено короткий огляд мереж Петрі. Пояснено сутність звичайних і розподілених транзакцій. Дано опис кроків протоколу ЗРС. Проаналізовано доступність мережі Петрі з протоколом ЗРС і досліджено властивості запропонованої мережі. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем реєстрації інформації НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Реєстрація, зберігання і обробка даних
dc.subject Технічні засоби отримання і обробки даних uk_UA
dc.title Distributed Transactions Modeling with the Use of Petri Nets uk_UA
dc.title.alternative Моделювання розподілених транзакцій за допомогою мереж Петрі uk_UA
dc.title.alternative Моделирование распределенных транзакций с помощью сетей Петри uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.5:519.876.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис